• Advertisement

Едноличен търговец в Холандия

ИД на статията: 123
Написано от: boyko123
Написано на: 10 Февруари 2015, 20:06:51
Статията е разгледана 31582 пъти
Външен линк към тази статия:
https://zaedno.eu/forums/kb.php?a=123

Наскоро имаше няколко въпроса в Заедно на тема започване на малък бизнес в Холандия. В тази статия ще обобщя основните положения по темата, доколкото са ми известни :). Извън статията остават въпросите относно наемането на работници във фирмата - за това следващия път. Всички данни в тази статия са за 2015г., освен ако изрично не е казано друго. Специално данъчните ставки и граници се променят редовно, можете да получите актуалните данни от посочените източници.

1) Мога ли да открия фирма в Холандия, и каква?
По принцип всеки гражданин на ЕС може да открие фирма в Холандия. Има различни типове фирми, като най-често се регистрират ЕТ (Eenmanszaak) и ООД (Besloten Vennootschap, BV). Процедурата по откриване на BV e по-сложна и до скоро се изискваше сериозен начален капитал, но от началото на 2013 стига и 1 евро :). Фокусът на тази статия е върху ЕТ; за тези, които предпочитат да регистрират BV препоръчвам да използват консултантска фирма. Ето тази например свърши работа на едни познати румънци.

Както вероятно знаете, основната разлика между ЕТ и ООД е материалната отговорност - като ЕТ отговаряте и с личното си имущество за дълговете на фирмата, при ООД само с фирменото имущество. Но напоследък много банки при отпускане на кредит на ООД с нисък капитал изискват и лична гаранция от акционерите. Регистрирането и управлението на ЕТ е по-лесно и по-евтино. От данъчна гледна точка се смята, че в повечето случаи при печалба над (приблизително) 150 000 евро годишно е по-изгодно да имате ООД, под тази сума - ЕТ. Данните са от периода 2011-2014г.

Ето една брошура от холандската Търговска камара, която обяснява на английски как се започва бизнес. Според мен има прекалено много общи приказки, но все пак е информация.

2) Как да регистрирам ЕТ?
За да се регистрирате като ЕТ в Холандия е необходима адресна регистрация и bsn номер (който се получава заедно с адресната регистрация). Не е необходим стартов капитал и цялата процедура струва около 50 евро, колкото е таксата за регистрация.

Всички фирми в Холандия се регистрират в Търговската камара (Kamer van Koophandel, KvK). Регистрацията на ЕТ става бързо и лесно, дори с минимални познания по холандски - може да се комуникира на английски, както в търговската камара, където става регистрацията, така и с данъчните. Оттук могат да се свалят (на английски) документите на кандидатстване; обърнете внимание, че ЕТ е преведено като "Sole proprietorship". Попълвате си бланките, уговаряте си среща в КvK - онлайн или по телефона 088 585 1 585, и ви регистрират :).

Ако сте действащ ЕТ в България ви препоръчвам да попитате KvK предварително за процедурата, чувал съм, че в този случай е по-различна, но не мога да намеря формално описание. Който има такъв опит, моля да допълни статията :).

Естествено, за определени дейности се изисква разрешително или сертификат, но в Холадния те са по-малко отколкото да речем в Германия. Можете да се информирате в KvK по този въпрос. Изобщо KvK е полезна организация, целта ѝ освен да регистрира фирми е да подпомага бизнеса, така че можете да се обръщате към тях по много въпроси, с изключение на данъчни.

След регистрацията KvK изпраща вашите данни на данъчните (belastingdienst), които ви регистритат в системата за ДДС (omzetbelasting, BTW) и ви изпращат ДДС номер (BTW nummer). Практически всички фирми в Холандия са регистрирани по ДДС. В повечето случаи данъчните ви регистрират на базата на представените на KvK документи; могат обаче да ви поискат допълнителна информация и/или да ви повикат лично на разговор за да ви проверят документите за самоличност и да се убедят, че данните които сте изпратили са верни. Случва се често, особено ако регистрирате фирма като скоро пристигнал чужденец, но няма страшно, ако сте си попълнили документите точно, не могат да ви откажат регистрация. А и като цяло са добронамерени, поне при регистрацията ;).

3) Прословутияt VAR (Verklaring ArbeidsRelatie)
VAR отпадна от 1.5.2016. Повече информация - по късно.
В последните години в Холандия много хора регистрираха фирми, в които работят само самите те, без да наемат работници. Наричат ги ZZP (Zelfstandige Zonder Personnel, самостоятелни без персонал). На практика много от тях продължиха да работят основно за един работодател (в много случаи за предишния си) де факто като наемни работници. За работодателя това е по-изгодно, защото не плаща данък работна заплата и осигуровки. Правителството реши да противодейства на това и измисли VAR, който е документ показващ дали от гледна точка на данъчните сте предприемач (т.е. имате печалба - winst uit onderneming, won или wuo) или става дума за доход от заплата (loon), или печелите от "странична дейност" (resultaat uit overige werkzaamheden, row). Преди да пиша как се кандидатства за VAR, няколко бележки:
 • а) VAR не е задължителен! Категорично не ви е необходим, ако клиентите ви са (предимно) крайни потребители, физически лица. Например ако отваряте магазин, бояджийска фирма, фризьорски салон и пр.
 • б) VAR не ви е необходим, ако имате хора на трудов договор във вашата фирма - в този случай е ясно, че сте предприемач.
 • в) Основното предназначение на VAR е да даде сигурност на клиентите (възложителите) ви (когато са фирми), че няма да ги подгонят със задна дата за осигуровки и данък заплата. Тази сигурност те получават, ако им представите VAR-won (печалба от предприемаческа дейност). Ако не ви поискат VAR - техен проблем, на вас това не ви пречи; но обикновено го искат.

Можете да кандидаствате за VAR онлайн на сайта на данъчните , но затова е необходим електронен подпис (DigiD). Можете да свалите формуляра като PDF оттук, да го попълните, и да го изпратите по пощата. Формулярът е само на холандски.

Какъв VAR ще получите зависи от доста неща. Най-общо казано, ако очаквания ти доход от фирмата е под 10000 евро годишно, имаш (или очакваш) по-малко от 3-ма клиенти или планираш да работиш по-малко от 200 часа за фирмата си, си "подозрителен". Останалите критерии са спомагателни, но колкото по-независим изглеждаш, толкова по-добре - т.е. "мога да работя откъдето искам; ако не са доволни, могат да не ми платят; не ми се плаща, ако съм болен", и т.н. Но само данъчния инспектор решава, на базата на отговорите, дали си независим или не, както и дали да поиска допълнителна информация. Отначало се изпраща само заявлението.

Скоро беше внесен законопроект за промяна на системата за VAR, само че след възражение от работодатели, синдикати и съюза на малките и средни предприятия, обсъждането му беше отложено за неопределено време. Така че засега VAR си остава.

4) Как стои въпросът с ДДС (BTW, omzetbelasting)
Както казах, практически всички фирми в Холандия са регистрирани по ДДС, респ. трябва да го плащат и в същото време могат да ползват данъчен кредит. ДДС в Холандия е като правило 21%, за някои стоки и услуги 6% (хранителни стоки, вода, лекарства, изкуство, книги и списания, шивашки, фризорски и строителни услуги, превоз на пътници, хотелски услуги). Конкретно ставките може да се провери на сайта на данъчните

За да ползвате данъчен кредит, трябва да има издадена фактура на името на вашата фирма, в която фигурира името, адреса и ДДС (BTW) номера на продавача. Съответно тази информация трябва да я има и във вашите фактури, които издавате на клиенти. Също така сумата за ДДС и данъчната основа трябва да са ясно упоменати във фактурата.

В писмото с ДДС номера от данъчните се казва и на какъв период трябва да се отчитате по ДДС - обикновено 3 месеца, ако имате по-голям оборот - всеки месец. Подаването на декларация става само електронно, през сайта на данъчните и е на холандски. Ако имате проблем с това, използвайте данъчен консултант. На декларирането и плащането на ДДС се държи много стриктно, и при един ден закъснение рискувате глоба.

За малките фирми има облекчение на ДДС (кleine-ondernemersregeling voor de omzetbelasting). Ако дължите под 1345 евро ДДС годишно, ви се опрощава напълно (но сте длъжни да подавате декларация). Ако е между 1345 и 1883 се опрощава частично, оттам нагоре си го плащате напълно. Става дума за дължимия ДДС, т.е. сумата след приспадане на данъчния кредит.

5) Как стои въпросът с данък общ доход и осигуровки?
Всичко започва с изчисляването на облагаемия доход. Той е печалбата на фирмата, намалена с:
 • а) Облекчение за малки и средни фирми (Mkb-winstvrijstelling) - 14% от печалбата
 • б) Облекчение за работа и управление на собствената фирма (Zelfstandigenaftrek) - 7280 евро годишно. Условието е да сте работили поне 1225 часа през годината във (за) фирмата си. Виж следващата точка.
 • в) Облекчение за нови фирми (Startersaftrek) - 2123 евро годишно, за първите 3 (пълни) фискални години от основаването на фирмата. Същото условие за часовете.
 • г) Облекчение ако съпругът/ата ви помага във фирмата, без да е на заплата (Meewerkaftrek) - до 2% от печалбата, в зависимост от отработените часове.
 • д) Вноски за пенсия и/или застраховка за нетрудоспособност, общо мах. 17% ор печалбата, виж по-долу
 • е) Други приспадаеми разходи като за частно лице, напр. лихвата по ипотеката на основното жилище; облекчение за деца, и пр.

Върху така пресметнатия облагаем доход начислява данък и базови социални осигуровки (заедно) по следната тарифа:
 • до € 19.822: 36,5%
 • € 19.823 - € 57.585: 42%
 • над € 57.586: 52%
Накрая получения данък се намалява с 2000-3000 евро по една сложна схема в зависимост от големината на облагаемия доход.

В добавка се дължи здравна осигуровка в размер на 4,85% от печалбата (без приспаданията!), но не повече от 2520 евро.
Който не го мързи, да смята :).

В резултат, ориентировъчно:
 • При печалба до 15 000 евро годишно (за нови фирми до 17000) данъкът се свежда до 0 и се плащат само тези 4.85%. При 15000 имате чист доход съизмерим с минималната заплата.
 • При печалба около 20 000 дължите 1800-2000 евро
 • При печалба около 30 000 (съизмерима със средната заплата) - държавата прибира около 20%.
 • Оттам нататък, колкото повече - толкова повече...

Това е всичко, което сте длъжни да платите. Застраховки за пенсия и нетрудоспособност (arbeidsongeschiktheidsverzekering, AOV verzekering) не са задължителни. Ако обаче си направите, вноските (до 17% от печалбата) се изваждат от дохода, стига да използвате лицензирани фондове и застрахователи. Специално застраховките за нетрудоспособност се смятат за относително скъпи - ако застрахованата сума е да речем 30000 евро годишно (при пълна нетрудоспособност) месечните вноски са 200-300 евро в зависимост от професията ви и другите условия по застраховката.

При навършване на пенсионна възраст (която в момента е 65, от 2018 - 66г и от 2021 - 67г.) всеки, който е живял или работил в Холандия има право на социална пенсия. Всяка година между 15г. и 65г. ви възраст, през която сте живели и/или работили в Холандия ви дава право на 2% от социалната пенсия. Ако сте живели през цялото време тук -> 100%. Самата социална пенсия е 70% от минималната заплата за поединични пенсионери, и 100% от минималната заплата (общо) за семейство пенсионери. Не зависи от големината на заплатата или на плащаните осигуровки. Може да се "изнася" в страни от ЕС. Дали ще си направите допълнителна пенсионна застраховка зависи от вас - като собственици на фирма не сте длъжни.

Срокът за подаване на данъчни декларации е до 1 април на следващата година, решението на данъчните колко всъщност трябва да платите излиза през май-юни и след като го получите, имате около 2 месеца да платите. Ако данъчните преценят, могат да ви поискат авансово плащане на част от данъка, случва се обикновено след като 2-3 години внасяте над 3000 ДОД.

Информацията е взета от сайта на данъчните - http://www.belastingdienst.nl. Почти всичко на сайта им обаче е на холандски.

Отделно от всичко това, всеки който живее и работи в Холандия (със собствена фирма или не), е длъжен да има холандска здравна застраховка (zorgverzekering). Базовият (задължителен) пакет е 70-100 евро на месец, има и допълнителни пакети с по-разширено покритие. Известни застраховaтeли са Menzis, Acmea, OHRA, i др. Здравната застраховка има задължителен личен риск от 375 евро на година, т.е. първите 375 евро не се покриват (не се отнася за посещенията при домашния лекар, те се покриват винаги)

6) Тези 1225 часа годишно са важни!
Както вероятно сте забелязали в предишната точка, изискването да сте си работили във фирмата поне 1225 часа (около 154 дни) в годината (urencriterium) определя дали ще получите съществено облекчение на облагаемия доход. Това е така да се каже "бонус" че сам си движите фирмата. На практика ако имате печалба поне 20000-22000 евро (т.е. докарали сте си видимо повече от минималната заплата), данъчните решават че така или иначе сте ги похарчили тия часове, за да изкарате толкова пари ;). Ако печалбата е по-малка, могат да започнат да питат и проверяват, макар че не е задължително. Ето защо е важно да си водите (правдоподобен) отчет на часовете в които се занимавате с фирмата. Това включва не само времето за работа, но още поддържането на администрацията, търсенето на данъчен консултант, купуване на материали, пътуването до клиенти, изобщо всичко, което е свързано с фирмата. Много е досадно да се води такова нещо, но може да спести маса пари.

Освен това е важно да се отбележи, че става дума за 1225 часа в рамките на една календарна година. Ако регистрирате фирмата през август, няма как да ги направите, така че през тази година просто няма да ползвате облекченията. Започват от следващата.

7) Вземете си данъчен консултант!
Накрая, горещо ви препоръчвам да си вземете счетоводител или данъчен консултант. Тази статия очертава само общата картина. Има много специфики, които човек няма как да познава в детайли, особено що се касае за това кои разходи се признават, и пр. Почти всички малки холандски фирми ползват такива услуги.

В Холандия под accountant се разбира нещо като експерт-счетоводител в България, такъв вероятно не ви трябва, можете да потърсите boekhouder, belastingconsulent, tax consulent. Тарифите са различни, зависи в голяма степен от оборота, но обикновено са в рамките на 400-1000 евро на година. Един добър консултант може не само да ви подава данъчните декларации, но знае и счетоводните тънкости, и най-различни временни облекчения, субсидии и пр. В някои случаи може да ви спести хиляди евро чрез такива неща.
Статията е последно редактирана от Mr.Bombastic на 4 Юли 2016, 23:19:04

Ако написаното от мен противоречи на здравия ви разум, вероятно е прав разумът ви ;-)
Коментари

{ PERMANENT_LINK }от Marto66 на 11 Февруари 2015, 17:19:10

СУПЕР си БОЙКО - Тази информация е безценна за много от нас. БЛАГОДАРЯ ТИ!!! =D> =D> =D>
Marto66
Нов потребител
Нов потребител
 
Статии: 0
Регистриран на: 26 Януари 2015, 11:17:40

{ PERMANENT_LINK }от boyko123 на 15 Февруари 2015, 22:36:11

Ами хайде развъртайте бизнеса, и да поливаме първия милион ;)
Ако написаното от мен противоречи на здравия ви разум, вероятно е прав разумът ви ;-)
boyko123
Златен писач
Златен писач
 
Статии: 2
Регистриран на: 15 Септември 2012, 22:27:36
Местоположение: Enschede, NL

{ PERMANENT_LINK }от daisymm на 3 Март 2015, 15:33:32

Marto66 написа:СУПЕР си БОЙКО - Тази информация е безценна за много от нас. БЛАГОДАРЯ ТИ!!! =D> =D> =D>

Марто, щом намираш информацията за полезна, най-добре оцени статията, като отидеш горе-вдясно и посочиш оценката си в полето "Гласувай". По този начин информацията ще бъде още по-полезна за останалите потребители ;-)
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, butt you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln)
Аватар
daisymm
Златен писач
Златен писач
 
Статии: 4
Регистриран на: 18 Август 2009, 20:51:23
Местоположение: daisymm@mail.bg

{ PERMANENT_LINK }от Marto66 на 5 Март 2015, 17:53:00

Разбира се винаги ГЛАСУВАМ за да сме си полезни. :)
Marto66
Нов потребител
Нов потребител
 
Статии: 0
Регистриран на: 26 Януари 2015, 11:17:40

Кой е на линия

Регистрирани потребители: Google [Bot], Google Adsense [Bot]

Автор Абонирай се за автора
boyko123
Златен писач
Златен писач
 
Статии: 2
Регистриран на: 15 Септември 2012, 22:27:36
Местоположение: Enschede, NL
Гласувай

Статията е оценена с 3
0 добавени гласа.
Търси в статии

Сходни статии
Модераторски панел ]
 • Advertisement