• Advertisement

Придобиване на българско гражданство

ИД на статията: 148
Написано от: Mr.Bombastic
Написано на: 12 Май 2016, 11:13:35
Статията е разгледана 19543 пъти
Външен линк към тази статия:
https://zaedno.eu/forums/kb.php?a=148

Изменения на изискванията за придобиване на българско гражданство. Лицата с български произход са с предимство.

Напоследък се въведоха някои изменения в изискванията за придобиване (или възстановяване) на българско гражданство, които засягат представяне на необходими документи, заплащане на такси, срокове и т.н.

Сега за придобиване или възстановяване на българско гражданство трябва да бъдат представени директно в Управление "Българско гражданство" на Министерството на правосъъдието (1000 София, бул. "Дондуков" 2а) или чрез българските консулства в чужбина следните документи:

Молба, адресирана до Управление "Българско гражданство"- свободен текст. Необходимо е в нея да се посочат мотивите за приемане или възстановяване на гражданство. Молбите на деца до 14-годишна възраст се подават от името на двамата им родители или настойници; молбите на непълнолетните от 14 до 18-годишна възраст трябва да бъдат преподписани от двамата родители или настойници.
Автобиография (за децата до 14 г. се изисква автобиография на родителите им).
Декларация, образецът на която се получава от Управление "Българско гражданство" на Министерството на правосъдието или от консулските ни представителства в чужбина , и се попълва от кандидата.
Една черно-бяла или цветна снимка на кандидата.
Документ за раждане (може и негово копие), който трябва да бъде преведен на български език , а преводът - заверен в консулството ни в съответната страна или в Консулското управление на Министерството на външните работи в София.
Вносен лист за внесена в Държавната спестовна каса (ДСК) държавна такса в размер на 1 000 (хиляда) лева за лицата, на които поне единият родител е български гражданин или е от българска народност. Тази такса доскоро бе 500 лв., но във връзка с голямата инфлация у нас е увеличена. За лицата, които не са с български прозход, таксата е 4 000 (четири хиляди) лв. За лицата до 16-годишна възраст таксата е 500 лв., независимо от това дали имат или нямат български произход. Когато таксите се плащат в чужбина, те се внасят в консулството ни там и за отделните страни има определени размери във валута, като пак за лицата с български произход има финансови облекчения.
Удостоверение от Министерството на вътрешните работи (МВР), бюра "Чужденци", че на кандидата е разрешено постоянно пребиваване в България - това не се отнася за лицата, които живеят постоянно в чужбина. Документът не се изисква и от лицата до 14 -годишна възраст.
Собственоръчно написана декларация за семейното и имотното състояние на молителя (без децата до 14-годишна възраст).
Свидетелство за съдимост - само за лицата, навършили 14 години. Ако свидетелството е издадено в чужбина, трябва да се представи и негов заверен превод.
Специално за лицата, които желаят възстановяване на българското си гражданство, се изисква и документ, който удостоверява, че са били български граждани.

Българските граждани, които желаят освобождаване от българско гражданство, подават следните аналогични документи: молба със свободен текст; автобиография; една фотоснимка; документ за раждане; попълнена декларация; документ за внесена такса в размер на 4 000 лв.; декларация. че не дължат данъци, такси или други държавни вземания и че нямат задължения към ДСК, ДЗИ, задължения за издръжка и др.; саморъчна декларация, че не са под съд и следствие (само за лицата, навършили 14 г.); мъжете представят и удостоверение , че са отслужили военната си служба или не им предстои в близко време да я отслужват; свидетелство за съдимост (без лицата до 14 г.).

Всички документи се представят на български език, а издадените на чужди езици, за които стана дума по-горе, се представят със заверени преводи на български език.

Разглеждането на молбите на лицата от български произход, в това и на българите, живеещи в чужбина, се извършва с предимство, в сравнение с молбите на останалите лица. Новото ръководство на Министерството на правосъдието, Агенцията за българите в тчужбина и междуведомствената комисия за българското гражданство правят всичко възможно за разглеждане в кратки срокове на молбите за гражданство на лицата с български произход. За целта, наред с другите предприети мерки, в последно време заседанията на междуведомствената комисия са по-чести, за да не се забавя разглеждането на преписките специално на българите.


Кой е на линия

Регистрирани потребители: Google [Bot], Google Adsense [Bot]

Автор Абонирай се за автора
Аватар
Mr.Bombastic
Администратор
Администратор
 
Статии: 31
Регистриран на: 12 Февруари 2004, 01:00:00
Местоположение: Германия
Гласувай

Статията е оценена с 6
1 добавен глас
Търси в статии

Сходни статии
Модераторски панел ]
  • Advertisement