• Advertisement

Как се ползва майчинство (съответно бащинство) в Австрия

ИД на статията: 18
Написано от: Yura
Написано на: 16 Януари 2012, 20:56:51
Статията е разгледана 9873 пъти
Външен линк към тази статия:
https://zaedno.eu/forums/kb.php?a=18

От началото на тази година Австрия предоставя допълнителни възможности за личен избор при ползване на полагащите се суми за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст.
От съществуващата досега схема за изплащане на паричните месечни средства, сега се предлагат три нови модела за месечно разпределение на сумите с право на предпочитание от страна на родителите. В същото време се разшири и кръгът на ползващи се с право на майчинство.То може да бъде ползвано от всяка жена, независимо дали е домакиня или служителка в държавна или частна институция, зeмеделски- или селскостопански работник, или пък вече и учащи се. Законът, защитаващ майката, е валиден за всяка жена, независимо от нейната национална принадлежност, възрастова група, лични доходи или семейно положение.

Майчинството започва непосредствено след приключване на т.нар. следродилен период, който продължава до 8 седмици след датата на раждане. Този период може да бъде удължен, ако раждането настъпи по-рано от определената дата (термина), като удължаването е с толкова дни, с колкото дни по-рано е настъпило раждането. Следродилният период обаче не може да бъде повече от 16 седмици от датата на раждане. При раждане с цезарово сечение, следродилният период е минимум 12 седмици. Самите служебни ангажименти на бъдещите майки се преустановяват 8 седмици преди термина за раждане. В следродилния период здравните каси изплащат на майките седмични помощи, като в същия период работодателите не са ангажирани с изплащането на месечни възнаграждения.
За всички майки, които работят по договор, са в сила съществуващите в страната законови разпоредби, гарантиращи сигурността и запазването на работното им място. В по-деликатно положение се намират жените, чиято бременност и раждане съвпада с т.нар. пробен период на работа в предприятия, фирми или учреждения. В тези случаи съществува риск от загуба на работното място и положение. Чужди гражданки, чието служебно ангажиране не е регламентирано в рамките на действащото в страната законодателство, не се ползват от права за защита на работното място.
Възможността двамата родители да поделят времето по отглеждане на детето, съответно майчинство/бащинство, може да влезе в сила след изтичане на 8/12 седмици от датата на раждане.

В случаите на осиновяване в сила са аналогични разпоредби, регулиращи отглеждането на детето до навършване на две години, както и възможността този период да бъде поделен между двамата родители.

Поделянето на периода по отглеждане на детето до втората му годишнина може да бъде до два пъти/съответно три пъти/ между двамата родители. И за двамата родители по време на майчинство/бащинство са в сила законите за защита на работното място.

Изискванията са: майката, съответно бащата, да живее в едно и също домакинство с детето; периодите на майчинство/бащинство да бъдат най-малко по 3 месеца. При първо прехвърляне на майчинството/бащинството от единия към другия родител, двамата родители едновременно могат да бъдат в майчинство/бащинство за период от 1 месец. При ползване на тази схема, обаче, общият период на майчинството се съкращава с един месец.

Известяването за прехвърляне на майчинството/бащинството, трябва да бъде направено най-късно 3 месеца преди изтичане на майчинство/бащинство, ползвано от другия родител, а работодателите трябва да бъдат писмено информирани.

За ползването на бащинство е необходимо удостоверяване раждането на детето, споделяне на общо домакинство с детето, както и удостоверяване, че майката не ползва полагащото й се майчинство (с изключение на случая от едномесечно съвместно гледане на детето). Настъпването на бащинство може да влезе в сила от 8-ата седмица след раждането.

В периода на майчинство/бащинство съответният родител не получава редовна заплата, а определените по закона месечни парични средства се изплащат по някой от трите нови плаващи модела.
Родителите-осиновители се ползват и усвояват финансовите средства аналогично. Двамата родители могат да си поделят получаването на тези средства, като минималният срок на всеки един от родителите, получаващ средствата, е най-малко 3 месеца. При многодетни семейства финансовите средства се отнасят към последното родено дете в домакинството. Възможностите са съответно:

Модел 1 – (съществуващ досега) - Родителите могат да получават сума за гледане на дете до 30-месечна възраст на детето, като размерът й не може да навишава 14,53 евро/на ден или в месечно изражение 436 евро/месечно.

Модел 2 - сумата се изплаща до 20-месечната възраст на детето, и съответно - не може да надхвърля 20,80 евро/на ден, или 624 евро/месечно.

Модел 3 – сумата се изплаща до 15-месечната възраст на детето, като размерът й е до 26,60 евро/на ден или съответно - 798 евро/месечно.

Същевременно майките имат право на частично служебно ангажиране при подходящи условия до 13 седмици за една календарна година, като в сила остават разпоредбите за запазване на работното място и за невъзможността за освождаване на работно място. При период на служебно ангажиране над 13 седмици тези права се губят. Допълнително изискване тук е и доходите по извършваната работа да не надвишават 349,01 евро месечно.

Допълнителни възможности за майките съществуват и по отношение на:

- ползване на „плаващо работно време“ до навършване на 4-ата година на детето;

- договаряне с работоделя за тримесечно прекъсване на майчинството, който период да бъде разсрочен за ползване във времето до 7-ата годишнина на детето.

Същевременно преждевременно прекъсване на майчинството/бащинството настъпва, когато детето преустановява да живее в едно и също домакинство със съответния родител.
От друга страна по-ранно връщане на работа е възможно единствено след предварително информиране и писмено одобрение от страна на работодателя.

При завръщане на работа работодателят е длъжен да информира останалите служители във фирмата, предприятието или учреждението, както и да предостави същите отговорности, права и задължения на завръщащият се от майчинство/бащинство служител. В случай, че завръщането на предишното работно място не е възможно, е необходимо осигуряването на еквивалентно и с възможност за договаряне ново работно място.

Неочаквания усложнения, смърт или болест, водещи до осуетяване ползването на майчинство, могат да бъдат предявени като условия за ползване на еквивалентните права от страна на втория родител (Verhinderungskarenz)

За повече информация :

Arbeitekamer

p.gv.at

Текст: Мариана Яниш
Източник: списание "Българите в Австрия"


Кой е на линия

Регистрирани потребители: Google [Bot], Google Adsense [Bot]

Автор Абонирай се за автора
Аватар
Yura
Модератор
Модератор
 
Статии: 50
Регистриран на: 5 Ноември 2004, 01:00:00
Местоположение: Deutschland
Гласувай

Статията е оценена с 3
0 добавени гласа.
Търси в статии

Сходни статии
Модераторски панел ]
  • Advertisement