• Advertisement

Необходима информация за новопристигналите в Швеция

ИД на статията: 65
Написано от: Yura
Написано на: 25 Януари 2012, 00:49:45
Статията е разгледана 23321 пъти
Външен линк към тази статия:
https://zaedno.eu/forums/kb.php?a=65

Това е част от най-необходимата информация, от която би имал нужда един новопристигнал, като почти всичко е взето от този пътеводител:
Pocket Guide to Sweden (част от сайта на имиграционните служби за интеграция (http://www.integrationsverket.se) с най-необходимата информация за новопристигнали, засягаща всяка сфера от живота тук).
Няколко линка за отскок:
http://www.integrationsverket.se/tpl/Pu ... _2016.aspx
http://www.integrationsverket.se/upload ... gelska.pdf

информация за имиграция тук: http://www.migrationsverket.se/

Дадената по-долу информация е с валидност януари 2007, затова е добре всичко да се провери лично на дадения по-горе сайт на имиграционната служба и при службата за интеграция.

1. Регистриране при пристигане в различните институции – има няколко места, където човек трябва да се регистрира:

а) по информация от познати от Полша (член на ЕС от соро) , живеещи тук, в страната може да се пребивава без виза, но след като минат 3 месеца, човек трябва да се регистрира и да получи ЕГН (personnummer) в най-близкия офис на данъчната служба:
http://skatteverket.se
http://skatteverket.se/meny/folkbokfori ... 11922.html
след няколко седмици се получава писмо ор данъчните, съдърцащо този персонален номер, с него вече се отива на следващото място
от данъчните се вади и personbevis – важен документ, необходим при издаване на лична карта, паспорт, шофьорска книжка
б) застрахователна каса Försäkringskassan
http://fk.se/privatpers/
там човек се регистрира, за да има достъп до здравната и социална система(напр. при майчинство, болнични и др.)
на техния сайт също така се изпраща запитване за международна здравна карта (безплатна, получава се за около 1 месец)
г) ако човек работи, трябва да стане член на съответния профсъюз и да си изплаща месечните вноски за членство и за безработица (!! ПОМОЩИТЕ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ДАНЪЦИТЕ), има различни профсъюзи според професията и местоработата, човек на място може да пита колегите си към кой профсъюз са
д) ако човек работи, задължително трябва да се регистрира още веднъж в данъчното, за да получи документ за данъците, които неговият работодател трябва да му удържа
е) лична карта – моята препоръка е да се извади шведска лична карта, въпреки че нашата е валидна, просто двойната информация на кирилица обърква
личната карта се вади по няколко начина: или в офис на банка, или на поща, като за целта е необходима снимка от оторизирано фото (нашите не важат), платена такса, personbevis и някой с шведска лична карта, за да ви идентифицира и каже, че вие сте наистина вие
личните карти имат чип за електронен подпис и струват 300кр, има и възможност да са по-евтини, ако са без този чип, просто питайте в съответния офис, електронният подпис е само за WINDOWS, не върви под Linux.

2.Административна организация - страната е разделена на 23 области и много общини (290)
областната администрация е отговорна за здравната система и пътищата
общинската - за училищата, грижите за възрастни, социално подпомагане и др – всяка община си има свой сайт а тази информация

3. Наемане на жилище – как да търсим, основни положения, изисквания – има жилища под наем от общински наемодател, може да се наеме жилище от частно лице (обикновено те си имат свои изисквания, като напр. всички възрастnи наематели да имат работа), има възможност да се купи апартамент bostadsrätt, което означава, че се плаща цената на жилището и всеки месец се плаща една сума, в която е включено отопление, вода, понякога и ток, поддръжка на сградата и др., или може да се закупи къща
обикновено при наемане на жилище се изисква човек да има постоянен доход (заплата) или някой, който да гарантира за него, т.е. да му плаща наема, ако човек спре да плаща
ВАЖНО! много е важно да се плащат навреме всички сметки (да се има предвид, че извършване и регистриране на плащането отнема 2 работни дена, т.е. поне 2 дена преди крайната дата да се извърши плащането, иначе при просрочено плащане лицето се регистрира в “черен списък” и от там няма право на заем, на покупка на лизинг или изплащане, или на кредитна карта)
ВАЖНО! при нанасяне в жилище под наем е задължително да се направи преглед на жилището заедно с домоуправителя и да се напише протокол за състояноето на жилището и най-вече за видими щети, за да не ви поискат да ги заплатите при напускане
при напускане жилището трябва да се предаде в ИЗРЯДЕН ВИД, перфектно почистено, иначе домоуправителят ангажира фирма, която да почисти и ви изпраща сметката – за около 70кв излиза около 3000кр(зависи си от фирмата)
при промяна на адреса човек трябва сам да информира всички фирми, на които е клиент, за промяната на адреса си, за да получава сметките си на новия адрес, ако иска може и да си активира услуга на пощите за препращане на кореспонденция (услугата е платена) http://www.posten.se
също така при първо наемане на жилище трябва да се избере доставчик на електроенергия, понякога общината си има нейн доставчик, това може да се провери при разговора при наемането
много от жилищата са с кабелна телевизия (някакъв малък пакет от канали е включен в наема), ВАЖНО – ако домакинството има телевизор (без значение на бройката) трябва да се плаща данък за телевизия (без значение дали гледаш или не държавния канал), това гарантира държавен канал без реклами, плаща се 1996кр на година (може да плати наведнъж или на 2 или 4 вноски): http://www.radiotjanst.se/
за всяка промяна в жилището се пита домоуправителя, той също така е отговорен за всички поправки – от смазване на вратите до смяна на счупени стъкла или ремонт на кухненските ел.уреди (жилищата са със стандартно кухненско оборудване – печка, хладилник и фризер, прането обикновено става в някое общо помещение, където човек трябва да се запази час, трябва да започва прането навреме и да приключва навреме, както и да почиства след себе си)
има организация за защита на наемателите при некоректно отношение на наемодателя:
http://www.hyresgasterna.se
много е важно жилището да има застраховка (това се изисква при подписване на договора), застраховката включва защита при пожар и обир, най-лесно става като се избере някоя застрахователна компания от http://gulasidorna.eniro.se/ под рубриката försäkringsbolag
при същата (или друга) застрахователна фирма е желателно да се сключи договор за застраховка на всички членове на семейството срещу евентуални злополуки, а ако се купи кола сключването на застраховката е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО още от първия ден (става и по интернет)

4. Социална система
Швеция е социална държава. С данъците се субсидират почти всички области на живот, като от тях най-важните са здравно обслужване, образователна система, майчинство, болнични, пенсиониране.
за децата държавата дава детски – по 1050кр на месец, ако децата са повече от 2, сумата е малко по-голяма, сумата се изплаща до 16 годишна възраст, младежите между 16-20год получават т.нар. studiebidrag, ако учат в гимназия
майчинство – макс 480 дена, от тях 390 дена на 80%, останалите 90 дена са на т.нар. “ниско ниво” - 180кр на ден, може да не се взима цяло майчинство а напр. ¾, ½, ¼, 1/8 и да се работи на намалено работно време
всеки родител трябва да вземе от този отпуск поне 60 дена,за останалите дни се разбират помежду си кой да ги вземе
родителите имат право на болнични за гледане на болни деца до 12год (в някои случаи и до 16год), като тези дни са им платени без първия
болнични – от болничните само първият ден не е платен, след това се изплащат болнични от работодателя в рамките на 3 седмици макс., ако си болен само една седмица, не е необходим документ от лекар, но за по-дълго време е необходим. Ако човек е болен по-дълго от 3 седмици, изплащането на болничните става от осигурителната каса, пак срещу документ ор лекар.

5. Езиково и друго обучение и неговото финансиране
за новопристигнали чужденци има програма за езиково обучение, чиято продължителност е индивидуална, според човека и неговото собствено темпо
това обучение се нарича “introduktion” и обикновено продължава между 1 и 2 години
в началото е курсът SFI (шведски за чужденци), започва се с ниво N (начинаещи), после хората се разпределят в група 2ВС или 3СD според образованието им и скоростта на възприемане. Тези нива се плащат само на бежанците, получаващи социални помощи, затова е по-добре човек да не се разтакава, а да приключи колкото може по-бързо (аз лично изкарах N+3СD за 7 месеца). Това и други обучения се провеждат в общинското ъчилище за възрастни KOMVUX, обучението е безплатно, като повечето обучния се финансират от:
http://www.csn.se
във всяко училище си има съветник, който дава информация и помага за финансирането на обучението – има една част като стипендия и една част като заем (който трябва да се връща по-късно)
човек може да се включи за дадено обучение всяка седмица, не е необходимо да чака следващия семестър
SFI завършва с изпит (много лесен), после може да се продължи с шведски и евентуално математика и английски на ниво начално училище ( т.нар. Grundläggande), което обучение се финансира
след положен изпит човек може да започне обучение по гимназиално ниво – шведски А, В, С, английски А, В, С както и евентуално и други предмети като физика, химия и т.н. според това какво му трябва
за подаване на университетска диплома за признаването и на шведски се изисква поне сертификат за шведски В и англ. В
признаването на дипломи:
гимназиални: http://www.vhs.se/templates/Page.aspx?id=1011
университетски: http://www.hsv.se/
времето за чакане е поне 6 месеца
задължително трябва да имате и оригиналите освен преведените и легализирани дипломи, оригинала не се изпраща, а само се сравнява с копието от отговорния за това в съответното училише KOMVUX и той се разписва, че му съответства
ако няма да приравнявате образование, е по-добре да не попълвате в разни официални документи, ако имате висше и гимназиално образование – за чужденци не много образовани се отпускат повече пари- т.нар. rekruteringsbidrag от CSN
към момента за един месец се отпускат около 250-300 евро, и около 800 евро за нискообразованите, така че тази разлика от 500 евро си е един добър доход
същата схема за финансираме важи и за университетите, като хората обикновено теглят и студентски заем
на сайта на CSN може да се направи симулация в какъв размер е помощта и заема

6. Детски градини и училища
моето дете е голямо, но имам позната, работеща в детска градина и от това, което разбрах от нея, детските градини приличат много на българските
децата са една голяма смесена група от 3 до 6 години, малките до 3 години са отделно, имат топла храна, не трябва да си носят от в къщи, големите спят по желание следобед, а малките – според желанията на родителите си
таксата е според семейния доход, като в повечето обшини има максимална такса – в нашата беше около 1500кр
на 6год децата тръгват на предучилищен клас в училищата (задължителен)
обучението е задължително първите 9 години, после се полага изпит и се кандидатства за гимназиално обучение (по желание), като резултатът от изппита е определящ
гимназиите са профилирани за различни професии, има и такива, насочени към университетско обучение
в училищата също има храна на обяд, много добре балансирано меню, не се плаща, децата получават училищни материали, които се поемат от училището, единствено трябва да си носят плод за последната почивка (ако искат), да имат шлем за игра през зимата, както и обувки за вътре
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, че училищната сетсра провежда имунизациите, затова предупредете, ако искате да знаете кога ще се слагат
всеки семестър се провежда utveklingssamtal – разговор между детето, родителите и учителите за това как се справя ученикът с материала, как се чувства, има ли нещо да го притеснява – отделя се голямо внимание на това и насилието между децата не се толерира – казват, че го докладват на полицията
ВАЖНО: системата е малко странна- всеки си учи сам според собственото си темпо, учителят почти не преподава, а е предимно за помощ, това важи за всички видове училища (и за тези за възрастни също), затова напр. по математика някои деца работят с един учебник, е други с друг (по-напред или назад)
учебната програма в началното училище е доста мудна и ненатоварена, децата имат часове по 40 мин, после почивки по 30 мин, през които задължително са навън независимо от времето, обедната почивка е 1 час, това, което се учи в БГ в 3-4 клас, тук се учи в 5-6 клас, оставят ги да са деца по-дълго време, но после в гимназията им разказват играта – там пада яко учене, но и излизат с готови професии
службата, отговаряща за учебната система е:
http://www.skolverket.se

7. Транспорт
транспортът е много добре организиран, може да се пътува с билет, закупен от шофьора (важи за определено време за всички линии) или с карта с предплатени пътувания – тогава всяко пътуване излиза по-евтино
автобусите си спазват стриктно разписанията, важи правилото за качване само от първата врата (изключения за бебешките и инвалидните колички)
тъй-като не сме в Стокхолм, не знам дали там няма абонаментни карти за месеца
сайт на транспортната система извън столицата: http://www.dintur.se
сайт на транспортната система в столицата: http://www.sl.se
влакове: http://www.connex.se
автобуси: http://www.svenskabuss.se

8. Здравна система
Доболничната помощ е с клиники “vårcentral”, посещението става след записан час, при необходимост изпращат при лекар в болница – важи и за гинеколог
всеки преглед се заплаща – в нашата община е 150кр, за децата е безплатно
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ при първо плащане да поискате картонче, на което се щамповат всички платени такси, при събрани 900кв не се заплаща повече в рамките на 12 месеца
същото важи и за аптеките, когато имате лекарства, изписани с рецепта – аптеката издава своя си карта за платените суми, при покупка на лекарства с рецепта трябва да се легитимирате задължително
жените получават писмо на всеки 3 год за цитонамазка
зъболекари – има държавни зъболекари Folktandvård – обикновено не приемат нови пациенти и трябва да се запишете в листата на чакащи, това важи за възрастните, за децата до 20год няма проблем да станат веднага пациенти и то безплатно

9. Бюро по труда
официална страница: http://www.ams.se
за повечето професии се изисква сертификат, тъй като обучението на един техник (напр. водопрододчик) изисква доста време и той гарантира за извършената от него работа, затова друг няма право да извършва такава дейност, защото при евентуална незиправност има големи глоби

10. Данъчна система

11. Трафик, важни положения от закона за движение по пътищата, шофьорски книжки.

някои особености:
- всички коли се движат винаги със запалени фарове
- всички пътници да са с колан, децата – в стол (до 6год) или на възглавница (до 10г) или колан
- не се шофира след употреба на алкохол – наказанието може да бъде затвор
- задължително се спазват ограниченията на скоростта – глобите са жестоки – до 500 евро и затвор
на пешеходна пътека се спира ВИНАГИ и то още преди пешеходецът да е доближил улицата
на много места е забранено двигателят да работи на празен ход
всички автомобили трябва веднъж годишно да минават на преглед http://www.bilprovningen.se
за колите се плаща задължително данък
всички коли ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да имат застраховката

по последни данни нашите шофьорски книжки важат тук и могат да се сменят за шведска без да се полага изпит (така е за всички от ЕС)
Vägverket: http://www.vv.se
http://www.polisen.se
http://www.bilprovningen.se

12. Семейни финанси, организация на потребителите, полезни сайтове, основни вериги магазини за храни и мебели и сайтовете им
храни: http://www.willys.se, http://www.netto.se, http://www.ica.se, http://www.hemkop.se, http://www.coop.se
мебели: http://www.ikea.se, http://www.jysk.se
застраховки: http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se
съвети за консуматорите:
http://www.radron.se
http://www.konsumentverket.se
http://www.varbostad.se

13. Право на пребиваване и гражданство
според информация от познати от други държави, станали наскоро членове на ЕС, човек не се нуждае от виза за работа и престой, но ако остане по-дълго от 3 месежа трябва да се регистрира в данъчната служба
Швеция отвори трудовия си пазар за БГ и човек не би трябвало да се нуждае от разрешително за работа, но все пак е по-добре да се провери за евентуални промени
информация и най-нови положения в закона – от сайта на имиграционната служба
http://www.migrationsverket.se
по принцип след 5 годишен престой може да се кандидатсва за гражданство
периодът е 3 год., ако човек живее с шведски партньор/съпруг(а)

14. Демокрация и закони – много се държи на равенството между хората, има всевъзможни институции, които защитават правата им, има осъдени затова, че са казали “негър” на негър, затова внимателно с такива изява
ВАЖНО! на децата не се посяга, нито навън, нито вкъщи, иначе може да имате големи проблеми
за мъжете, падащи си по шведки – съжителството не е толкова розово – тук всяка една двойка си има календар на домакинската работа, от която на мъжете се падат ПОНЕ 50%, в семействата цари пълна демокрация, лек матриархат, децата могат да правят каквото си искат, както и да се отделят на 16год
гласуване – чужденци, живели поне 3 години тук, имат право да гласуват за общини и области, за жителите от ЕС това условие за 3год не важи
за парламент могат да гласуват само тези с шведско поданство

15. Полезни сайтове
телефонен каталог с възможност за търсене по име, адрес, бранш (за фирмите), с карти:
http://www.eniro.se
сайт със всевъзможни стоки втора употреба и коли, мебе;ли, както и жилища – под наем или закупуване:
http://www.blocket.se
сайт за сравнение на цени на продукти и техните търговци:
http://www.pricerunner.se
сайтове за поръчка на хранителни стоки и доставка (важи за определени области):
http://www.netextra.se
http://www.ekoladan.se
http://www.arstiderna.se

Автор: pippi
Статията е последно редактирана от Mr.Bombastic на 13 Май 2016, 23:21:38


Кой е на линия

Регистрирани потребители: Google [Bot], Google Adsense [Bot]

Автор Абонирай се за автора
Аватар
Yura
Модератор
Модератор
 
Статии: 50
Регистриран на: 5 Ноември 2004, 01:00:00
Местоположение: Deutschland
Гласувай

Статията е оценена с 3
0 добавени гласа.
Търси в статии

Сходни статии
Модераторски панел ]
  • Advertisement