• Advertisement

Признаване на официални документи

ИД на статията: 67
Написано от: Yura
Написано на: 25 Януари 2012, 00:52:51
Статията е разгледана 4917 пъти
Външен линк към тази статия:
https://zaedno.eu/forums/kb.php?a=67

Република България се присъедини към Хаагската конвенция за освобождаване на чуждестранни официални документи от легализация, считано от 29 април 2001 г. С това вече не е необходима легализацията на български документи, които ще се използват във Федерална република Германия; ето защо съгласно § 13 алинея 5 от Консулския закон тя трябва да се преустанови.
Между договорящите се страни легализацията се замества от т.н. Хаагски апостил. С него се потвърждава истинността на един официален документ. Самият апостил представлява специален печат.Компетентно за полагането на апостилния печат върху български съдебни и нотариално заверени документи е българското Министерство на правосъдието (ул. Славянска 1, 1000 София, тел.: 00359/2/91408).
http://www.mjeli.government.bg/

Компетентно за полагането на апостилния печат върху останалите български официални документи е българското Министерство на външните работи (Консулски отдел, бул. Евлоги Георгиев 117, 1000 София, тел.: 00359/2/9482999).

Германски документи трябва да са снабдени с апостилен печат от съответната компетентна германска служба за поставяне на апостил. За да разберете коя е компетентната за това служба, трябва да се обърнете към службата, която е издала документа. Посолството няма правомощия за полагане на апостил. Моля имайте разбиране за това.

Преводите може да направите в Германия или България. Ако преводът е направен в България, то подписът на преводача трябва да е заверен от българското Министерство на външните работи.
http://www.mfa.government.bg/

*****
Urkundenverkehr zwischen Deutschland und Bulgarien

Die Republik Bulgarien ist mit Wirkung vom 29. April 2001 dem Haager Uebereinkommen zur Befreiung auslaendischer oeffentlicher Urkunden von der Legalisation beigetreten. Die Legalisation bulgarischer Urkunden zur Verwendung in der Bundesrepublik Deutschland ist dadurch entbehrlich geworden; sie soll deshalb gemaess § 13 Abs. 5 des Konsulargesetzes unterbleiben.
Im Verhaeltnis zwischen den Vertragsstaaten wird die Legalisation durch die sogenannte Haager Apostille ersetzt. Damit wird die Echtheit einer oeffentlichen Urkunde bestaetigt. Die Apostille selber ist ein spezieller Stempel.
Feur das Anbringen eines Apostillestempels auf bulgarischen gerichtlichen oder notariellen Urkunden ist das bulgarische Justizministerium (Uliza Slavjanska 1, 1000 Sofia, Tel.: 00359/2/91408) zustaendig.
http://www.mjeli.government.bg/
Fuer das Anbringen eines Apostillestempels auf sonstigen oeffentlichen bulgarischen Dokumenten ist das bulgarische Aussenministerium (Konsularabteilung, Bul. Evlogi Georgiev 117, 1000 Sofia, Tel.: 00359/2/9482999) zustaendig.
Deutsche Urkunden muessen von der zustaendigen deutschen Apostillebehoerde mit einem Apostillestempel versehen werden. Welche Behoerde dafuer zustaendig ist, erfahren Sie von der Behoerde, die die Urkunde ausgestellt hat. Die Botschaft ist dagegen zur Anbringung eines Apostillestempels nicht befugt. Bitte haben Sie hierfuer Verstaendnis.
Uebersetzungen lassen Sie bitte in Deutschland oder Bulgarien fertigen. Wenn die Uebersetzung in Bulgarien gefertigt wird, muss die Unterschrift des Uebersetzers noch vom bulgarischen Außenministerium beglaubigt werden.
http://www.mfa.government.bg/

Материал на "Заедно"
Статията е последно редактирана от Yura на 25 Януари 2012, 00:53:23


Кой е на линия

Регистрирани потребители: Google [Bot], Google Adsense [Bot], vl

Автор Абонирай се за автора
Аватар
Yura
Модератор
Модератор
 
Статии: 50
Регистриран на: 5 Ноември 2004, 01:00:00
Местоположение: Deutschland
Гласувай

Статията е оценена с 3
0 добавени гласа.
Търси в статии

Модераторски панел ]
  • Advertisement