• Advertisement

Полезни адреси в Германия

ИД на статията: 68
Написано от: Yura
Написано на: 25 Януари 2012, 00:54:41
Статията е разгледана 5344 пъти
Външен линк към тази статия:
https://zaedno.eu/forums/kb.php?a=68

Auswartiges Amt (Kulturabteilung)
(Министерство на външните работи на Федерална република Германия)
Културен отдел
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Postanschrift:
Postfach
11013 Berlin
Tel.: 01888/17-0
Fax: 01888/17-3402

Auswaertiges amt

*****
Beauftragte der Bundesregierung fuеr Kultur und Medien (BKM)
(Пълномощници на Федералното правителство за култура и медии)
Graurheindorfer Str. 198
53117 Bonn
Tel.: 01888-6813837
Fax: 01888-6813821
e-mail: poststelle@bkm.bmi.bund.de

Beauftragte der Bundesregierung fuеr Kultur und Medien

*****
Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
(Конференция на ректорите на висшите учебни заведения)
hrstrasse 39
53175 Bonn
Tel.: 0228/ 8 87-0
Fax: 0228/ 8 87-110
e-mail: sekr@hrk.de

Hochschulenrektorenkonferenz

*****
Standige Konferenz der Kultusminister ser Lander (KMK)
(Постоянна конференция на министрите на културата на провинциите)
Lennestrasse 6
53113 Bonn
Postanschrift:
Postfach 22 40
53012 Bonn
Tel.: 0228/ 5 01-0
Fax: 0228/ 5 01-777
e-mail: presse@kmk.org

Бюро в Берлин:
Markgrafenstr. 37
10117 Berlin
Tel.: 030/ 25418-400
Fax: 030/ 25418-450

Kulturministerkonferenz

*****
Padagogischer Austauschdienst (PAD)
(Служба за педагогически обмен)
Lennestrasse 6
53113 Bonn
Tel.: 0228/ 5 01-0
Fax: 0228/ 5 01-259, -301
e-mail: pad@kmk.org

*****
Bundesministerium fuer Bildung und Forschung
(Федерално министерство на образованието и проучванията)
Internationales Buero
Koenigswinterer Str. 522-524
53227 Bonn
Tel.: 0228/ 4492-0

Internationale Kooperation

*****
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)
(Германска служба за академичен обмен)
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Postfach: 20 04 04
53134 Bonn
Tel.: 0228/ 882-0
Fax: 0228/ 882-444
e-mail: postmaster@daad.de

DAAD

*****
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) Berlin
(Германска служба за академичен обмен - офис Берлин)
Deutscher Akademischer Austauschdienst
-"Berliner Kunstlerprogramm"
Im Wissentschaftsforum am Gendarmenmarkt
Marktgrafenstr. 37
10117 Berlin
Tel.: 030/ 202208-0
Fax: 030/ 2041267
e-mail: BKP.Berlin@daad.de
или: Info.Berlin@daad.de

DAAD - Berlin

*****
Goethe-Institut
(Zentralverwaltung)
(Гьоте Институт - централна администрация)
Dachauer Stra?e 122
80637Munchen
Postanschrift:
Postfach 19 04 19
80604 Munchen
Tel.: 089/ 1 59 21-0
Fax: 089/ 1 59 21-450
e-mail: zv@goethe.de

Goethe-Institut

*****
Goethe-Institut (Zentrale Bonn)
(Гьоте институт - Централа Бон)
Kennedyallee 91-103
53175 Bonn
Tel.: 0228/ 880 0
e-mail: info@inter-nationes.de

Goethe-Institut (Zentrale Bonn)

*****
Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
(Асоциация на германските народни университети)
Obere Wilhelmstrasse 32
53225 Bonn
Tel.: 0228/ 9 75 69-0
Fax: 0228/ 9 75 69-30
e-mail: info@dw-vhs.de

Kontaktbuero Berlin:
Pressereferentin Kerstin Heidecke
In den Ministergarten 4
10117 Berlin
Tel.: 030/ 726290070
Fax: 030/ 726290074
e-mail: heidecke@dw-vhs.de

Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.

*****
Institut fuer Auslaendsbeziehungen (ifa)
(Институт за международни отношения)
Charlottenplatz 17
70173 Stuttgart
Адрес за кореспонденция:
Postfach 10 24 63
70020 Stuttgart
Tel.: 0711/ 2 22 50
Fax: 0711/ 2 26 43 46
e-mail: info@ifa.de

ifa - Deutschland

*****
Deutsches Archaologisches Institut (DAI)
(Германски археологически институт)
Podbielskiallee 69-71
14195 Berlin
Адрес за кореспонденция:
Postfach 33 00 14
14191 Berlin
Tel.: 01888-7711-0
Fax: 01888-7711-168
e-mail: info@dainst.de

Deutsches Archaologisches Institut

*****
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
(Германско изследователско дружество)
Кеnnedyallee 40
53174 Bonn
Tel.: 0228/ 8 85-1
Fax: 0228/ 8 85-27 77
e-mail: postmaster@dfg.de

Deutsche Forschungsgesellschaft

*****
Konferenz der deutschen Akademien der Wissentschaften
(Конференция на германските академии на науките)
Geschwister-Scholl-Str. 2
55131 Mainz
Tel.: 06131/ 21852810
Fax: 06131/ 21852811
e-mail: uaw@mail.uni-mainz.de

Konferenz der Deutschen Akademien der Wissentschaften

*****
Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissentschaften e.V.
(Сдружение за подпомагане на науките "Макс Планк")
Hofgartenstrasse 8
80539 Muenchen
Адрес за кореспонденция:
Postfach 10 10 62
80084 Muenchen
Tel.: 089/ 21 08-0
Fax: 089/ 21 08-11 11
e-mail: presse@mpg-gv.mpg.de

Max-Planck- Gesellschaft

*****
Fraunhofer_gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e.V.
(Сдружение за подпомагане на приложните изследвания "Фраунхофер")
Leonrodstrasse 54
80636 Muenchen
Адрес за кореспонденция:
Postfach 19 03 39
80603 Muenchen
Tel.: 089/ 12 05-01
Fax: 089/ 12 05-3 17
e-mail: info@fraunhofer.de

Fraunhofer-Gesellschaft

*****
Alexander von Humboldt-Stiftung
(Фондация "Александер фон Хумболт")
Jean-Paul-Strasse 12
53173 Bonn
Tel.: 0228/ 8 33-0
Fax: 0228/ 8 33-1 99
e-mail: post@avh.de

Alexander von Humboldt-Stifftung

*****
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
(Евангелистка църква в Германия)
Herrenhauser Strasse 12
30419 Hannover
Адрес за кореспонденция:
Postfach 21 02 20
30420 Hannover
Tel.: 0511/ 27 96-0
Fax: 0511/ 27 96-7 07
e-mail: info@ekd.de

Evangelische Kirche in Deutschland

*****
Deutsche Bischofskonferenz der Romisch-Katholischen Kirche
(Германска епископска конференция на римо-католическата църква)
Bonner Talweg 177
53129 Bonn
Tel.: 0228/ 103-214
Fax: 0228/ 103-254
e-mail: pressestelle@dbk.de

Deutsche Bischofskonferenz der Romisch- Katholischen Kirche

*****
Deutscher Kulturrat e.V.
(Германски съвет за култура)
Weberstrasse 59A
53113 Bonn
Tel.: 0228/ 201 35-0
Fax: 0228/ 201 35-21
e-mail: DtKulturrat@aol.com

Бюро Берлин:
Chausseestr. 103
10115 Berlin
Tel.: 030/ 24729014
Fax: 030/ 24721245

Deutscher Kulturrat

*****
Deutscher Musikrat e.V.
(Германски музикален съвет)
Weberstrasse 59
53113 Bonn
Tel.: 0228/ 20 91-0
Fax: 0228/ 20 91-200
e-mail: info@musikrat.de

Deutscher Musikrat

*****
Deutscher Buhnenverein e.V. (Bundesverband deutscher Theater)
(Германско сценично дружество)
St.-Apern-Strasse 17-21
50667 Koeln
Адрес за кореспонденция:
Postfach 29 01 53
50523 Koeln
Tel.: 0211/ 2 08 12-0
Fax: 0211/ 2 08 12-28
e-mail: debue@debuehnenverein.de

Deutscher Buehnenverein

*****
Deutsche Literaturkonferenz e.V.
(Германска литературна конференция)
Коеthener Strasse 44
10963 Berlin
Tel.: 030/ 26 12 751
Fax: 030/ 26 13 879
e-mail: Literaturkonferenz.BueroBerlin@t-online.de

Deutsche Literaturkonferenz

*****
Borsenverein des Deutschen Buchhandels
(Борсово сдружение на германския книгопечат)
Grosser Hirschgraben 17-21
60311 Frankfurt/Main
Tel.: 069/ 13 06-0
Fax: 069/ 13 06-201
e-mail: info@boev.de

Borsenverein des deutschen Buchhandels

*****
Deutscher Bibliotheksverband e.V.
(Германско библиотечно сдружение)
Strasse des 17 Juni 114, 3 Etage im Ernst-Reuter-Haus
10623 Berlin
Tel.: 030/ 3900 1480
Fax: 030/ 3900 1484
e-mail: daempfert@bibliotheksverband.de

Deutscher Bibliotheksverband

*****
Deutscher Museumsbund e.V.
(Германски съюз на музеите)
c/o Staatl. Kunstsammlungen Dresden
Postfach 120 551
01006 Dresden
Tel.: 0351/ 4914-700
Fax: 0351/ 4914-777
e-mail: office@museumsbund.de

Museumsbund

*****
Bundesarchiv
(Федерален архив на Германия)
Potsdamer Strasse 1
56075 Koblenz
Адрес за кореспонденция:
Postfach
56064 Koblenz
Tel.: 0261/ 5 05-0
Fax: 0261/ 5 05-226
e-mail: koblenz@barch.bund.de

Bundesarchiv

*****
Deutscher Bundesjugendring
(Клуб на младежта в Германия)
Muehlendamm 3
10178 Berlin
Tel.: 030/ 400 40 400
Fax: 030/ 400 40 422
e-mail: info@dbjr.de

Bundesjugendring

*****
Deutscher Sportbund
(Германски спортен съюз)
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt/Main
Tel.: 069/ 67 00-0
Fax: 069/ 67 49 06
e-mail: dsb-info@dsb.de

Deutscher Sportbund

*****
Deutscher Fussballbund e.V.
(Германски фудболен съюз)
Otto-Fleck-Schneise 6
60528 Frankfurt/Main
Адрес за кореспонденция:
Postfach 71 02 65
60492 Frankfurt/Main
Tel.: 069/ 67 88-0
Fax: 069/ 67 88-204
e-mail: info@dfb.de

Deutscher Fussballbund

Материал на "Заедно"
Статията е последно редактирана от Yura на 25 Януари 2012, 00:55:03


Кой е на линия

Регистрирани потребители: Google [Bot], Google Feedfetcher

Автор Абонирай се за автора
Аватар
Yura
Модератор
Модератор
 
Статии: 50
Регистриран на: 5 Ноември 2004, 01:00:00
Местоположение: Deutschland
Гласувай

Статията е оценена с 3
0 добавени гласа.
Търси в статии

Модераторски панел ]
  • Advertisement