• Advertisement

Препоръки за хора в неравностойно положение, пътуващи зад граница

ИД на статията: 86
Написано от: estira
Написано на: 30 Януари 2012, 19:37:27
Статията е разгледана 23660 пъти
Външен линк към тази статия:
https://zaedno.eu/forums/kb.php?a=86

Настоящите препоръки имат за цел да подпомогнат хора с увреждания при преминаването им през граничните проверки за сигурност. Последните не са пълни и следва да се третират единствено като съвети към пътниците. Актуализират се периодично, за да отразяват промените, които настъпват в процеса на проверките на контролните пунктове за сигурност.
За допълнителна информация пътниците могат също да се обърнат към: http://www.dot.gov/airconsumer

Общи положения
• Помнете, че имате право, можете да поискате и може да Ви бъде извършена уединена проверка.
• Проверете дали лекарствата са етикетирани правилно /етикет, който идентифицира лекарството, написан от специалист, името на производителя или фармацевтичен етикет/.
• Препоръчва се да уведомите предварително авиокомпанията, с която ще летите, ако имате специални нужди или се нуждаете от помощ на летището.
• Препоръчва се да уведомите предварително авиокомпанията, с която ще летите, ако се нуждаете от представител на авиокомпанията, който да Ви придружи или подпомогне да се придвижите до вашия изход за самолета.
• Препоръчва се да се информирате от авиокомпанията, с която летите, относно процедурата за получаване на пропуск/разрешително за придружителя/помощника Ви, за да Ви придружи през контролния пункт за проверка на сигурността до Вашия изход.
• Ограничението за носене само на една чанта за ръчен багаж и на лична вещ /например дамска чанта или куфарче/ за всеки пътник, не се отнася за лекарствата, оборудването, помощните средства за движение или помощни съоръжения за пътници с увреждания.
• Помощните средства за движение и помощни съоръжения, които се разрешават за пренос през контролните пунктове за проверката за сигурност, включват: бастуни, патерици, проходилки, протезни средства, ортопедичен апарат за тяло, инвалидни колички, тротинетки, средства за увеличаване на ръста, устройства за писане с брайлова азбука, плочи и/или писци за писане, помощни животни и оборудване, материали за диабетици, както е посочено по-долу.
Лица с двигателни недъзи
• Когато преминавате през контролния пункт за проверката за сигурност, не се колебайте да помолите служителя, извършващ проверката, да Ви помогне за помощните средства за движение или предметите, които носите.
• Ще подпомогнете процеса на проверка, ако уведомите служителя, извършващ тази проверка, за степента ви на инвалидност /например - дали можете да ходите, да стоите изправен/а или да си вдигате ръката/ръцете.
• Редно е да уведомите служителите, извършващи проверката, за специално оборудване или за средства, които ползвате, както и за мястото върху вашето тяло, където те се намират. Така ще дадете възможност на контролния служител да бъде внимателен по отношение на това оборудване, при необходимост от физическо претърсване.
• В случай на необходимост от допълнителна проверка, следва да уведомите служителите, извършващи проверката, ако не сте в състояние си свалите обувките.
При условие, че бихте могли, служителите на контролния пункт, ще Ви окажат помощ .• С цел по-гладко протичане на проверката, уверете се, че всички чанти и вещи, които са окачени или поставени под или върху оборудването, са поставени на лентата на рентгеновия апарат за проверка.
• Помолете служителя да Ви помогне за събирането на вещите и помощните средства, които носите, след приключването на проверката с рентгеновия апарат.

Лица с увреждания на слуха или увредено зрение
• Ако не сте запознати с протичането на проверката, помолете служителя, извършващ проверката, да Ви напише информацията или да Ви гледа в очите, като повтаря бавно информацията.
Лица с увредено зрение

Помолете служителя, извършващ проверката:
• Да Ви обясни процедурите за сигурност.
• Да Ви опише каква е следващата стъпка.
• Да Ви каже къде се намира металният детектор.
• Да Ви посочи препятствията, които трябва да избегнете при преминаване през металния детектор.
.• Уведомете контролния служител, ако имате нужда от някого, който да Ви придружи по време на проверката.
• Уведомете служителя, ако проверката с рентгенови лъчи /например устройства за писане с брайлова азбука/ би могла да увреди оборудването, което използвате. Поискайте средството да бъде визуално и физически проверено, вместо проверката с рентгенови лъчи.
• Помолете проверяващия служител да Ви окаже помощ при събирането на вещите и помощното средство, които носите, след приключването на проверката с рентгенови лъчи или физическата проверка.
• Помолете проверяващия служител, да Ви подаде компютъра или другите електронни вещи, подложени на допълнителна проверка.
• Помолете служителя, след приключването на проверката, да Ви упъти устно към изхода за самолета.
Помощни животни и кучета-водачи
• Помощното животно/кучето-водач и неговите вещи подлежат на проверка /не е регламентиран начинът, по който тя се извършва – т.е. дали помощните животни преминават през металния детектор преди, заедно със или след лицето, което придружават. Следва придружаваното лице непрекъснато да контролира животното, като го държи на каишка, сбруя/оглавник, и други./
• Посъветвайте служителя, извършващ проверката, как най-добре да провери помощното животно или кучето-водач, като имате предвид, че проверка включва: животното и неговите принадлежности /нашийник, сбруя, каишка, каиши на гърба, жилетка и други./
• Помолете контролния служител да не сваля принадлежностите от животното в този момент на пътуването, тъй като такива действия за животното означават, че не е на работа.
• Помощните животни и кучетата-водачи не трябва да бъдат отделяни от техния стопанин.
Скрити недъзи
• Пътниците със скрити увреждания, по желание, могат да уведомят служителите, извършващи проверката, че имат скрито увреждане, и се нуждаят от малко помощ и/или се движат по-бавно от другите.
• Членовете на семейството или пътуващите придружители също могат да уведомят служителите, извършващи проверката, че те пътуват с някого, който има скрито увреждане, поради което лицето се движи малко по-бавно, възможно е да се развълнува лесно и/или му е необходимо допълнително внимание.
• Уведомете служителите, че имате специално оборудване, което не трябва да минава през рентгеновия апарат. Поискайте физическа или визуална проверка на оборудването, вместо проверка с рентгенови лъчи.
• Уведомете служителите, ако Ви е необходимо да седнете, преди проверката
да е приключила.

Диабетици
• Уведомете служителя, извършващ проверката, ако имате диабет и носите необходимите Ви лекарства и приспособления.
• Уверете се, че инсулинът /шишенцата или кутията с ампули/, спринцовките – празни или предварително напълнени, писалките, апаратите за венозни вливания и другите пособия, са подходящо маркирани /надлежно отпечатан етикет, идентифициращ лекарството, името на производителя или фармацевтичен етикет/.
• Не съществува ограничение за броя празни спринцовки, които имате право да пренесете през контролния пункт за проверка на сигурността. Въпреки това, условието да пренесете празни спринцовки през контролния пункт е да носите инсулин.
• Имате право да пренесете през контролния пункт за проверка на сигурността ланцети, глюкомери и ленти за тестване на кръвната захар.
• Уведомете служителите, извършващи проверката, ако носите помпа за инсулин, и ги помолете да инспектират визуално помпата, тъй като не можете да я махнете от себе си.
• Помпите за инсулин и консумативите трябва да се придружават от инсулин с надлежно отпечатани етикети, както е посочено по-горе.
• Ако е възможно, уведомете служителите, извършващи проверката, когато/ако в момента нивото на кръвната Ви захар е ниско и се нуждаете от медицинска помощ.
• Лица с пейсмейкъри.
• Препоръчва се лицата с пейсмейкъри да носят Идентификационна карта за пейсмейкър (ИД), когато се преминава през контролата на летището.
• ИД карта за пейсмейкър обикновено се издава от Вашия лекар или от болницата, в която Ви е поставен имплантът.
• Тази ИД карта може да Ви е от полза, при преминаването през контролния пункт на летището.
• Уведомете служителя, извършващ проверката, че имате имплантиран пейсмейкър, покажете му Вашата ИД карта за импланта, ако имате такава, като го помолите да извърши личен обиск чрез опипване и потупване с ръце по протежение на тялото, вместо да преминавате през рентгеновия апарат или да бъдете претърсен с палка.


http://www.mfa.bg/bg/pages/view/2167
Статията е последно редактирана от biberona на 4 Февруари 2012, 01:45:23

Ich hab keinen Bock mehr. Bin zaubern.

Кой е на линия

Регистрирани потребители: Google [Bot]

Автор Абонирай се за автора
Аватар
estira
Доживотен
Доживотен
 
Статии: 10
Регистриран на: 23 Юли 2004, 00:00:00
Местоположение: Dahoam
Гласувай

Статията е оценена с 6
1 добавен глас
Търси в статии

Модераторски панел ]
  • Advertisement