• Advertisement

Как да се защитим от нападение

Как да се защитим от нападение

Мнениеот TRIAS » 27 Май 2010, 08:37:37

Можем ли законно да се защитим от нападение? Кога гражданите не носят отговорност, защото са действали при неизбежна отбрана?

Въпросите винаги са били актуални. Но съвсем наболяха, след като миналия понеделник в Бургас бившият полицай Петко Лисичков застреля един от четиримата нападатели, обкръжили го на кръстовище в града.

Помолихме за коментар Антон Станков - опитен наказателен съдия, бивш правосъден министър, сега зам.-шеф на Бюрото за контрол над СРС.

По ирония на съдбата преди десетина години Станков бе съдията, който оправда бизнесмена Еди Минасян за разстрела на човек, опитал да открадне колата му. Минасян се “отърва” заради либералния режим в Наказателния кодекс, просъществувал няколко месеца.

Една от съвременните теории за гражданското общество гласи, че всеки е свободен да упражнява правата си дотолкова, доколкото не вреди на другия. Затова от мига, в който едно лице се почувства увредено, за него възниква право да защити своята правна сфера. Неизбежната отбрана е един от крайните варианти на защита.

При неизбежната отбрана винаги става дума за противоправно нападение. Тогава на гражданина се дава законовата възможност да защити своя живот, имуществото си, както и чужди интереси. Приема се, че тези действия не са общественоопасни и

не са

престъпление

Например ставате свидетел на нападение на улицата - правният институт на неизбежната отбрана ви дава възможност да се намесите и да защитите нападнатия.

От 1968 г., когато е приет Наказателният кодекс (НК), до сега по въпроса е натрупана обилна съдебна практика. Дълго време институтът на неизбежната отбрана не беше “пипан”. Съществена промяна имаше през 1997 г., когато значително се разшири кръгът от хипотези, в които може да се приложи неизбежната отбрана - бяха изброени шест варианта, включително нападение над вилен имот, МПС, и т.н. Текстовете просъществуваха няколко месеца, после Конституционният съд обяви 4 от хипотезите за противоконституционни (защото “развързват ръцете” за отнемане на човешки живот). През 2006 г. законодателят създаде отделна алинея, че няма превишаване на неизбежната отбрана, когато се проникне с насилие или с взлом в жилище.

Кога има неизбежна отбрана?

За да е налице хипотезата на неизбежна отбрана, трябва да има противоправно нападение, т.е. действия, срещу които законът не предвижда друг способ за защита. В съдебната практика се посочва, че когато нападението е изразено чрез думи - да речем, с обида, способът за правна защита е завеждане на дело за обида. Т.е. законът не дава възможност на обидата да се отвърне с обида или на леката телесна повреда (включително шамар) с лека телесна повреда.

Законните действия на органите на реда, най-често служители на МВР, също в никакъв случай не могат да бъдат възприемани като противоправно нападение. Никой не бива да си прави илюзии, че законно може да опонира на полицай. Ако органът на реда е превишил правата си, той самият отговаря пред закона за това.

Друго условие е, че нападението трябва да е започнало. Или, както казва практиката, да е ясно, че то предстои и е неизбежно. Например самото изваждане на огнестрелно оръжие невинаги се възприема като започване на нападение. Но насочването на пистолета е ясен знак, че нападението предстои. Преценката трябва да е много внимателна, защото и последиците са сериозни - наранявания, дори смърт.

Законът, а и съдебната практика изискват също защитата да е адекватна на нападението. Искам дебело да подчертая, че защитата не е задължение на нападнатия. Тя е право, което всеки преценява дали да упражни. А адекватността й, грубо казано, се свежда до принципа “зъб за зъб, око за око”.

Класически пример за адекватност на защитата е, когато става ясно, че е застрашен животът или телесната цялост на гражданин. Например нападение с тояга, с нож, с пистолет и т.н. дава възможност за адекватна защита - нападнатият да отвърне така, че да застраши живота или телесната цялост на нападателя. Той също може да извади нож, пистолет и т.н.

Адекватността на защитата зависи и от броя на нападателите, от това дали са въоръжени, дали се държат координирано, като група. Трудно е всичко това адекватно да се прецени в конфликтната ситуация. И стигаме до момента, в който е възможно да бъдат превишени пределите на защитата. Тогава се носи наказателна отговорност, макар и в по-лек вариант.

Превишаването

на пределите има различни аспекти, най-общият признак е неадекватност на защитата. Например, когато на едно юмручно нападение се отговаря с огнестрелно оръжие. Но няма да е същото, ако трима излизат с юмруци срещу един, който, за да се защити, е извадил пистолет или нож - рискът за нападнатия в тази ситуация става много голям. Всеки конкретен случай се преценява отделно.

При конфликтна ситуация може да се изпадне и в състояние на афект - съвсем различна правна хипотеза. Тогава също се носи наказателна отговорност, макар и по-лека.

Трябва да се знае също, че защитата е допустима само докато има нападение, не и след като то е приключило. Класически пример е изстрел в гърба на нападателя - ясно е, че нападението е приключило, заплахата вече я няма. Тогава ще се носи наказателна отговорност.

Кой и кога преценява дали има неизбежна отбрана? След инцидент, завършил с тежки наранявания или смърт, задължително се образува наказателно производство. В рамките на разследването вече се изясняват всички технически и правни елементи на случилото се. Възможно е още на фаза разследване прокурорът да прецени, че е налице неизбежна отбрана, да не повдигне обвинение и да прекрати делото. Това е правилен подход, който трябва да се поощрява. Ако ли прокурорът прецени, че пределите на неизбежната отбрана са превишени, въпросът се решава от съда в съдебно заседание.

В заключение - българските граждани имат законното право да се защитят. Но настоятелно призовавам - не разчитайте на “правните” си познания от филмите, в които насилието е съществен елемент. Повечето касаят други държави и друг правен ред.

Наказателният кодекс

Чл. 12 (1): Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана - за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.

(2) Превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението.

(3) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.

(4) Деецът не се наказва, когато извърши деянието при превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение.

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=238236


+

20 признака издават насилника - вкъщи и на улицата. Как да се предпазим?

Изображение

“Какво толкова има да се учи - риташ го между краката, бъркаш му в очите и бягаш. Но трябва да действаш много бързо. В противен случай най-вероятно ще имаш голям проблем със самозащитата”, шегува се приятел, когато научава, че се провежда курс по самозащита за жени. “Освен техники за физическа самозащита при нападение, на курса (безплатен, всеки вторник и четвъртък от 18.30 на бул. “България” №15) се учат също и психологически тънкости, които да помогнат на жената да избегне ситуациите на насилие”, уточнява Томо Борисов, председател на Международна асоциация по самозащита, лична охрана и сигурност. “Статистиката показва, че в 60% от случаите на насилие над жени, става въпрос за домашно насилие. Затова работим в две направления – как жената да се предпази от непознатия насилник, който може да я нападне на улицата, в асансьора, във входа, да нахлуе в дома й и т. н., и как да се справи с познатия насилник – приятеля или съпруга, с когото живее”. По време на обучението се провеждат и занимания с психолог, експерти по сигурността и юрист.

Най-добрият начин жената да се защити от насилие е като го избегне. При случайно нападение е трудно да се вземат превантивни мерки, но при продължителен контакт с някого, има признаци, по които насилникът се разпознава и жената може да преустанови контактите си с него, преди да се е стигнало до физическо посегателство. “Анализът показва, че няма характеристика на мъжа-насилник – той може да е високоинтелигентен или необразован, богат или беден. Затова ние учим жените на признаците. Когато започне да ви обижда, да чупи и да монополизира личния ви живот, това вече са сериозни сигнали”, казва Томо Борисов. Насилието се проявява под различна форма. Освен физическо, то може да е психологическо, финансово, сексуално и др.

Изображение

20 признака*, които издават насилника:

1. Внушава чувство за вина и непълноценност.

2. Хвърля и чупи предмети, проявява показна агресивност, когато е ядосан.

3. Обижда, крещи, заплашва с убийство, раздяла, самоубийство и др.

4. Отнася се с жената като с предмет, който му принадлежи.

5. Иска непрекъснато да контролира жената, заповядва й, ревнува я прекалено, ограничава контактите й с други хора, следи телефоните й и др.

6. Лесно губи контрол и се хвали с това, че се държи лошо и с другите.

7. Налага сексуалните си желания против волята на жената.

8. Опитва се да я манипулира и изнудва.

9. Бързо мени настроението си – от спокойствие до ярост.

10. Игнорира чувствата на жената.

11. Нарушава обещания, не спазва уговорки или не поема равен дял от отговорностите.

12. Винаги твърди, че е прав.

13. Възпрепятства жената да работи или да се обучава в университет.

14. Контролира парите на жената.

15. Отказва да работи и кара нея да издържа семейството.

16. Използва децата като посредници.

17. Настройва децата срещу майка им и я унижава пред тях.

18. Омаловажава проявите на насилие като твърди, че нищо особено не се е случило.

19. Обвинява жената, че го е предизвикала.

20. Посяга и удря жената.
Част от жените, дошли да се обучават как да се защитят от насилие. Снимка: авторката

“Съветваме жените, които са жертва на познат насилник, да не търпят тези неща. В името на семейството или за да не се разчуе, че имат подобни проблеми, някои жертви крият насилието, а това е много погрешна тактика. Децата, които гледат такъв модел на поведение вкъщи, впоследствие също стават или насилници, или жертви. Ето защо жената трябва навреме да прецени, че няма нужда от такъв партньор в живота си и да го напусне. Понякога жертвите на насилие получават погрешни съвети и от близки: “Абе ти трай в името на семейството” и др. Точно обратното – в такава ситуация жената трябва да се обърне към съответните институции - да подаде жалба в полицията, която да бъде придвижена до съда, да се свърже с неправителствените организации, които работят по проблема с домашното насилие и да вземе решение да прекрати отношенията си с насилника”, казва Томо Борисов.

Как да реагира жената в ситуация на насилие?

“Обикновено насилникът очаква да смачка жената и физически, и психологически. Освен че трябва да знае как да се предпази физически в конкретната ситуация – как да застане, за да се защити, как да контраатакува противника в определени точки и др., жената трябва да има и адекватни психологически реакции. Тя трябва да извика силно и гневно, за да го респектира, да му заповяда: “Не ме докосвай” и да го отблъсне. На пръв поглед звучи просто, но той не очаква такава реакция. Затова караме жените и да викат силно, и да правят физически и психологически упражнения. Когато човек изпадне в екстремна ситуация, може да му пресъхне гърлото и да не е способен да си каже името, камо ли да извика. За около 2 месеца в курса се придобиват основни умения, след което човек може да продължи да работи за усъвършенстването им”, казва Томо Борисов.
Жени, участнички в курса, наблюдават техники за самозащита при нападение в гръб. Снимка: авторката

Когато те атакува насилник**:

1. Покажи му, че не приемаш ролята на жертва. Повечето насилници са страхливци, свикнали са да се подчиняват на авторитети и се страхуват от наказание. Възползвай се от този факт и се дръж авторитетно.

2. Изреви заплашително към него, показвайки гняв. Не го умолявай тихо – това ще го окуражи да упражни насилие. Пищенето също не се препоръчва – провокира го да те удари, за да млъкнеш.

3. По всяко време бягството е решение на проблема. Викай за помощ, обади се на полицията.

4. Гледай нападателя в очите, за да му демонстрираш решителност и да следиш по-добре действията му. По-трудно е да нападнеш човек, който те гледа в очите.

5. Не се прави на малка. Страхливо изглеждащият човек провокира агресията на насилника.

6. При агресивно поведение се дръж по-изправена и на по-голямо разстояние, не допускай обгръщане или захващане. Разстоянието ти дава време за реакция и по този начин се увеличава шансът за ефективна защита.

7. Ако се налага да се биеш, използвай прости техники за самозащита веднага и с пълна сила - може да имаш само един шанс. Не прилагай сложни техники, които не владееш.

8. В боя има само две действия - нападаш или бягаш. Боят е действие и ако не действаш, ще лежиш. Това е примитивната, груба истина.
Албена Йорданова, председател на “Жени - ГЕРБ София”, които подкрепят инициативата. Снимка: Международна асоциация по самозащита, лична охрана и сигурност

9. Когато те нападнат, имаш десет секунди. В тях трябва да избягаш и да се развикаш за помощ, или нападателят ти да е обезвреден, в безсъзнание, да бяга, за да се спаси. Добрият бой е кратък и решителен, а не е разпра като по филмите.

10. През целия си живот мъжете се учат да избягват удари в слабините, рефлексите им са добре развити и бързи. Това е лоша цел за удар, но може да я атакуваш незабелязано с ръка, да сграбчиш и стиснеш с всичка сила. Рефлексите на мъжете да пазят стъпалата си са по-слаби. Опитай смазващ удар с пета по горната извивка на ходилото му и бягай. Мъж с повреден крак не може да те хване. Стегнатите поли пречат на удара с пета.
Аватар
TRIAS
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 3 Март 2010, 15:55:43
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 0 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот TRIAS » 6 Юни 2010, 17:48:29

Програми...

Програма за жени, преживели сексуално насилие-

http://www.youtube.com/watch?v=e9JwSdtT ... r_embedded

http://www.animusassociation.org/gtl/
http://www.animusassociation.org/krizis-unit/ ...

Програма за жени, преживели домашно насилие-
Програма за жени, пострадали от трафик на жени-


Център "Надя" - София
02/986 47 10
Предоставя подслон за жени и деца преживели домашно насилие. Психологически, юридически и психиатрични консултации за жени, преживели насилие.

Фондация за грижи в общността “Дива”
032/ 641069
Предоставя професионална помощ на жени и деца за излизане от ситуацията на насилие и справяне с последствията от него.

Фондация "Български джендър изследвания"
02/980 88 01, 02/989 73 08
Предоставя безплатна юридическа защита на жени, преживели насилие. Изследва проблема за насилието над жени и предлага законодателни инициативи за решаването му.

Фондация "Джендър проект за България"
02/986 47 10
Разработва кампании за борба с насилието над жени и равнопоставеността на половете. Работи за промяна на обществените нагласи по проблемите на равнопоставеността.

Асоциация "Деметра" - Бургас
056/ 84 35 91
Програми от грижи за жени и деца преживели насилие (домашно и сексуално насилие). Индивидуални консултации с психолог, социален работник, лекар и юрист. Програма за психологическа помощ на мъже имащи опит с насилие.
Безплатна юридическа защита

Асоциация "SOS семейства в немилост" - Варна
052/ 60 96 77
Програми от грижи за жени и деца преживели домашно насилие. Консултации с психолог, психиатър и юрист. Помощ за жени пострадали от сексуално насилие и оцелели от трафик. Безплатна юридическа защита.

Фондация "Равноправие" - Силистра
086/ 22 978
Правна помощ и защита за жени преживели домашно и сексуално насилие.

Център "Мария" - Горна Оряховица
0618/4 21 81
Помощ за жени, преживели домашно и сексуално насилие. Консултации с психолог, психиатър и юрист.

Център "Вела" - Враца
092/4 87 51
Помощ за деца и жени преживели насилие. Консултации с лекари и социално застъпничество.

Социално - психологически център "Св. Козма и Дамян" - Велико Търново
062/2 37 70
Помощ за деца преживели насилие. Консултации с психолог, лекар и социален работник.

Център "Отворена врата" - Плевен
064/ 800 840
Помощ за жени преживели домашно, сексуално насилие и трафик на жени.
Консултации с психолог, социален работник и юрист.

Женски клуб "Родопея" - Кърджали
0361/ 2 90 95
Кабинет за помощ на жени преживели насилие. Консултации с психолог, гинеколог и юрист.

Социално консултативен център - Самоков
0722/ 2 07 85
Помощ за жени преживели домашно насилие. Социално застъпничество и психологически консултации.
Аватар
TRIAS
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 3 Март 2010, 15:55:43
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 0 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот TRIAS » 12 Юли 2010, 19:48:28

По принцип не може да се каже кои бойни изкуства са по-подходящи за жени, но ние жените сме доказали че можем да покоряваме върхове когато много го искаме.
Дами, поддържайте се!
Лека атлетика, особено кикбокс семи контакт - набляга се на бързина и избягване на удари!
А колко е полезна ръченицата за цялостна подръжка на женския организъм се говори навсякъде.
Аватар
TRIAS
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 3 Март 2010, 15:55:43
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 0 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот naselo » 12 Юли 2010, 21:31:34

Все съм се чудил как се изясняват нещата при секс и разногласия или злоупотреба след това? Кой кого? Склонен съм да допусна, че има дискриминация в полза на жените (в Бг и щатите май)
naselo
Роден писач
Роден писач
 
Мнения: 662
Регистриран на: 23 Февруари 2009, 05:44:59
Благодарил: 16 пъти
Благодарено: 65 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот Perpetuum_Mobile » 12 Юли 2010, 21:44:23

TRIAS написа:По принцип не може да се каже кои бойни изкуства са по-подходящи за жени, но ние жените сме доказали че можем да покоряваме върхове когато много го искаме.
Дами, поддържайте се!
Лека атлетика, особено кикбокс семи контакт - набляга се на бързина и избягване на удари!
А колко е полезна ръченицата за цялостна подръжка на женския организъм се говори навсякъде.


Улавям трудно прикрит феминизъм!
Феминизъм пропит в тушовете на клавиатурата Ви, Триас!
А това 'кикбокс семи контакт' го чувам за първи път :lol: .
Един мой приятел би контрирал с кама сутра - фулконтакт, но аз не съм привърженик на подобни дообяснения.
Аватар
Perpetuum_Mobile
Редовен писач
Редовен писач
 
Мнения: 169
Регистриран на: 11 Май 2010, 10:04:24
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 2 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот naselo » 13 Юли 2010, 16:08:10

TRIAS написа:По принцип не може да се каже кои бойни изкуства са по-подходящи за жени, но ние жените сме доказали че можем да покоряваме върхове когато много го искаме.
Дами, поддържайте се!
Лека атлетика, особено кикбокс семи контакт - набляга се на бързина и избягване на удари!
А колко е полезна ръченицата за цялостна подръжка на женския организъм се говори навсякъде.

A пък малко спорт, непушене на цигари и кафета пък разкрасява чудесно. Повече от изкъртени на кикбокса зъби.
Мъжете могат да покоряват същите върхове като жените, само лютите феминистки от лютене забравят да вземат да станат жени.
naselo
Роден писач
Роден писач
 
Мнения: 662
Регистриран на: 23 Февруари 2009, 05:44:59
Благодарил: 16 пъти
Благодарено: 65 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот TRIAS » 14 Юли 2010, 23:34:24

Моля?
Неприятни многознайковци, които не са мръднали на милиметър от истинската си тегоба. Тази с кокосовия орех и банановото дърво.
Ето два закостенели примера за истинското място на жената - в Леглото, в Кухнята, с Децата!
И всичко това благодарение на 30 процента мускулна тъкан в повече...
Не многознайковци, белите страни не са "феминистки" настроени. Там равноправието е истинско, не на книга!

Perpetuum_Mobile - Вашият случай е тежък. Трябва да бъдете настъпан от поне 10 смов метален ток за да влезете в час! :-$
Аватар
TRIAS
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 3 Март 2010, 15:55:43
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 0 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот naselo » 15 Юли 2010, 10:23:01

Аз защо си мисля, че колкото на жената, толкова и на мъжа мястото е в леглото?
Някои от западноевропейските държави са ужасно феминистки настроени. Конкретно имам впечатления от Швеция. Там като кажеш на някоя жена, че е хубава, тя първо обмисля дали да не се скара, че я дискриминираш, после може да се сети за друго. Също, ако и кажеш, че е слаба и искаш да и помогнеш, тя твърди, че можела всичко. Е може, спор няма, просто ако и е по-трудно може и да и се помогне.
Та говоренме за самоотбрана и за нуждата на жените да тренирали кикбокс и че е по-добре да се стегната малко. Най-вече българките, а и в Скандинавия има немалко поотпуснати (не само физически)
naselo
Роден писач
Роден писач
 
Мнения: 662
Регистриран на: 23 Февруари 2009, 05:44:59
Благодарил: 16 пъти
Благодарено: 65 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот velingrad » 15 Юли 2010, 12:48:06

Или не сте разбрали целта на Темата (поне така, както аз я разбирам), или единственната ваша цел, е "плямпане" по Форумите.
"Феминистки" били настроени някои-някъде си... Ми как да са настроени, по "мачовски" ли? В защита на тези жени, които са дискриминирани от "камасутра-мъжкарите", аз пък съм кръстил вашитеб особи, тоест 65% БГ-мъже с името "Пашови".
Пък и като няма какво смисленно да "речете" по Темата, що не я подминете,а?
Ако не харесваш нещо, промени го. Ако не можеш, промени отношението си. Не мрънкай.
На народите с къса памет,
преходите им са много дълги!
Аватар
velingrad
Доживотен
Доживотен
 
Мнения: 7590
Снимки: 392
Регистриран на: 23 Април 2005, 00:00:00
Местоположение: Das Dorf am Düssel
Благодарил: 659 пъти
Благодарено: 712 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот liverbird » 15 Юли 2010, 14:16:52

Не знам дали това да искаш да можеш да разчиташ на себе си е негативно :-k За мен не е. Да искаш да си самостоятелна и да не желаеш да си зависима от някой мачо за мен не е антоним на "жена".

TRIAS, моля не обръщай внимание на заядливи дребнави мнения :thumbleft:
Me? No, man! I don't wanna be a God..... That is way too much pressure!

Представи се в Заедно сега

Аз използвам нашето куче-търсач. А ти?
Аватар
liverbird
Професионалист
Професионалист
 
Мнения: 3136
Регистриран на: 7 Март 2005, 01:00:00
Местоположение: Долно Нанагорнище (i.e. Essen)
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 2 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот naselo » 15 Юли 2010, 19:29:22

Някой отговори на феминистките призиви на Триас, може би защото темата се казва "как да се защитим от нападение", а в по-голямата и част се пише очебийно ясно на тема "как жена да се противопостави на мъж".
Има разлика. Това предизвиква ответна реакция.
Във връзка с разяснените правни положения, питах как се решава дали има сексуално насилие и имало ли е нападение с цел сексуално насилие. Има случаи на измами с това и опити за изнудване или шантаж и затова се интересувам. Случва се да живея и извън Бг и някои неща трябва да се знаят ясно и точно за там, за разлика от онова на което сме свикнали. В тази връзка, ако жена нарани мъж, ще и излезе соленичко в Норвегия. В най-добрия за нея случай и двамата ще платят по примерно 10000 крони. В по-лошия - повече и само тя - но това се решава по техни си правила, за които точно питам.
naselo
Роден писач
Роден писач
 
Мнения: 662
Регистриран на: 23 Февруари 2009, 05:44:59
Благодарил: 16 пъти
Благодарено: 65 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот Perpetuum_Mobile » 16 Юли 2010, 18:24:57

Абе този ток и в челото да ми го забиете няма да променя отношение.
Ами то нас кой ще ни пази от шумозaмърсители. Ние също сме дискриминирани братче. Като отворят половин метър усти и няма затваряне. Никoй не ме пита слуша ли ти се, а пък на що пасивно шумозамърсяване съм ставал жертва си нямате на идея!!!

Мен ако ме питате какво предпочиташ:

Два шамара

,или ....

3 дена активна обработка с плямпане, седмица и половина леко затихваща. Напомняне при първи удобен случай - цял живот!!!

Аз твърдо предпочитам два шамара и всичко да свърши...

Така че Ние сме по-дискриминирани, TRIAS ! :lol:

п.п: Подходът Ви на различна от общите норми сексуална ориентация ли се дължи? Не се заяждам, просто питам. Можете да не отговаряте.
Аватар
Perpetuum_Mobile
Редовен писач
Редовен писач
 
Мнения: 169
Регистриран на: 11 Май 2010, 10:04:24
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 2 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот TRIAS » 25 Юли 2010, 20:32:43

Perpetuum_Mobile написа:Абе този ток и в челото да ми го забиете няма да променя отношение.
Ами то нас кой ще ни пази от шумозaмърсители. Ние също сме дискриминирани братче. Като отворят половин метър усти и няма затваряне. Никoй не ме пита слуша ли ти се, а пък на що пасивно шумозамърсяване съм ставал жертва си нямате на идея!!!

Мен ако ме питате какво предпочиташ:

Два шамара

,или ....

3 дена активна обработка с плямпане, седмица и половина леко затихваща. Напомняне при първи удобен случай - цял живот!!!

Аз твърдо предпочитам два шамара и всичко да свърши...

Така че Ние сме по-дискриминирани, TRIAS ! :lol:

п.п: Подходът Ви на различна от общите норми сексуална ориентация ли се дължи? Не се заяждам, просто питам. Можете да не отговаряте.Другарят с кръчмарската психология.
Не сте остроумен.
Сексуалната ориентация е правилна. Само броят на участниците се променя според ситуацията.
Като изключим всичко това в общочовешките отношения към жените сте кръгла нула.
Всяка жена би потвърдила, че гейовете са истински стойностните събеседници. Аз имам много такива дружки.
Аватар
TRIAS
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 3 Март 2010, 15:55:43
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 0 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот gr33n » 27 Юли 2010, 22:39:17

Добре е да тренираме нещо но все пак не се знае кой ще ни излезе в тъмното,а можем да се подсигурим с Електрошок малък е стои си в чантата докато не ни потрябва.
gr33n
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 27 Юли 2010, 22:23:40
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 0 пъти

Re: Как да се защитим от нападение

Мнениеот Perpetuum_Mobile » 28 Юли 2010, 17:52:37

TRIAS написа:
Perpetuum_Mobile написа:Абе този ток и в челото да ми го забиете няма да променя отношение.
Ами то нас кой ще ни пази от шумозaмърсители. Ние също сме дискриминирани братче. Като отворят половин метър усти и няма затваряне. Никoй не ме пита слуша ли ти се, а пък на що пасивно шумозамърсяване съм ставал жертва си нямате на идея!!!

Мен ако ме питате какво предпочиташ:

Два шамара

,или ....

3 дена активна обработка с плямпане, седмица и половина леко затихваща. Напомняне при първи удобен случай - цял живот!!!

Аз твърдо предпочитам два шамара и всичко да свърши...

Така че Ние сме по-дискриминирани, TRIAS ! :lol:

п.п: Подходът Ви на различна от общите норми сексуална ориентация ли се дължи? Не се заяждам, просто питам. Можете да не отговаряте.Другарят с кръчмарската психология.
Не сте остроумен.
Сексуалната ориентация е правилна. Само броят на участниците се променя според ситуацията.
Като изключим всичко това в общочовешките отношения към жените сте кръгла нула.
Всяка жена би потвърдила, че гейовете са истински стойностните събеседници. Аз имам много такива дружки.


Тогава битата са перфектни за вашият случай!
Хем секс-кукла хем кошче за негативна енергия - с тонове!
Електро шокове, бумеранги, бойни изкустава - хахаха :lol: .

Ами да дам и аз своя дан в самозащитата на жените:
Какво и трябва на всяка дамска чанта?
Ами противопехотна граната. Хвърляте в посока на нападателя. Определено ще го шашнете, а и ще пресечете всеки опит за групово нападение.
Само трябва веднага да приклекнете зад някой контейнер и готово. Трябва да отренирате хвърляне с параболичнo движение на ръката. Тук най-голямо затруднение ще срещнат жените с големи цици. Можете да потренирате целейки мъжа си в къщи с лимони по главата. Напред към феминистичния рай!

Моля да не ме модерирате повече. Не мога да си позная писавиците после. Чувствам се като човек с половин мисъл.
Аватар
Perpetuum_Mobile
Редовен писач
Редовен писач
 
Мнения: 169
Регистриран на: 11 Май 2010, 10:04:24
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 2 пъти


Назад към Хоби (Общ)

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

  • Advertisement