Страница 2 от 2

Re: Международния акт за раждане на новородено в Германия

МнениеПубликувано на: 1 Ноември 2017, 21:46:26
от kyky
zlateto написа:Според приетия Регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз:

Езици, на които се издават многоезичните стандартни удостоверения

1. Многоезичните стандартни удостоверения се попълват от издаващия орган на официалния език на неговата държава
членка или, ако в тази държава членка официалните езици са няколко, на официалния език или на един от официалните езици на мястото, на което се издава многоезичното стандартно удостоверение.

2. Стандартната част и специфичните за всяка държава заглавия на полета в многоезичните стандартни удостоверения са едновременно на следните два езика:

а) официалния език на държавата членка, в която се издава многоезичното стандартно удостоверение или, ако в тази
държава членка официалните езици са няколко, на официалния език или на един от официалните езици на мястото, на
което се издава многоезичното стандартно удостоверение, при условие че този език е също един от официалните езици
на институциите на Съюза; и

б) официалния език на държавата членка, в която предстои да се представи официалният документ, към който е
приложено многоезичното стандартно удостоверение или, ако в тази държава членка официалните езици са няколко,
на официалния език или на един от официалните езици на мястото, на което предстои да се представи официалният
документ, към който е приложено многоезичното стандартно удостоверение, при условие че този език е също един от
официалните езици на институциите на Съюза.


Но Формуляр А (ДЕ) е на 3 езика: немски, френски, английски + многоезичен глосар на стандартните заглавия на полета и на специфичните за всяка държава заглавия на полета на всички официални езици на институциите на Съюза.

Formular A.jpg


Ако вадиш от БГ е на български + френски и английски.

Formular (A) BG.jpg


И в Румъния. Явно е някакъв стандарт: официалния(те) език(ци) на страната, в която се издава + френски и английски

Formular (A) Romania.JPG


Многоезичните извлечения от актове за гражданско състояние (раждане, брак, смърт) са така направени, че да се разбират от всички, подписали конвенцията, държави. Hе се превеждат, не се легализират!

П.П. Не съм сигурна дали точно така си ги представяш, затова качих и образци ;-)


Да, за тези международни образци става дума. От текста във уикипедия аз заключвам, че откакто България е вътре, то трябва да са добавили и български и в последствие в България трябва да признаят документа без преводи и заверки. Мисля, че тук няма нищо общо с ЕС (нампример, мернах и турски сред преводите), ами си е точно онази Виенска конвенция. Въпросът е прав ли съм в разсъжденията си и доколко са длъжни да ми дадат и на български.

Re: Международния акт за раждане на новородено в Германия

МнениеПубликувано на: 1 Ноември 2017, 22:26:58
от zlateto
kyky написа:Да, за тези международни образци става дума ... доколко са длъжни да ми дадат и на български.


Това, че ще ти го издадат на немски + френски + английски, както си е стандартното многоезично извлечение от акт за раждане в ДЕ, няма да е пречка за разбирането в БГ. Затова едва ли ще го получиш специално на български.

Конвенция за издаване на многоезични актове за гражданско състояние подписана във Виена на 8 септември 1976 г.

Член 4

Всички вписвания във формулярите се правят с печатни букви от латинската азбука; освен това те могат да бъдат изписани с буквите на езика, на който е съставен актът, към който се отнасят.

Член 6

На лицевата страна на всяко извлечение, непроменливият текст на формуляра, с изключение на символите се отпечатват най-малко на два езика, един от които официалния език или един от официалните езици на държавата издател, и френски език. Значението на символите трябва да бъде посочено най-малко на официалния език или един от официалните езици на съответната държава, която при подписването на настоящата Конвенция е членка на Международната комисия по гражданско състояние или е обвързана с Парижката конвенция от 27 септември 1956 г. за издаване на определени извлечения от актове за гражданско състояние, предназначени за чужбина, както и на английски език.

На обратната страна на всяко извлечение трябва да фигурират:

- позоваване на Конвенцията, написано на езиците, посочени в алинея втора на настоящия член,
- превод на непроменливия текст на формуляра, написан на езиците, посочени в алинея втора на настоящия член, в случай че тези езици не са използвани на лицевата страна,
- резюме на членове 3, 4, 5 и 7 от Конвенцията, най-малко на езика на властите, издаващи извлечението.


kyky написа:От текста във уикипедия аз заключвам, че откакто България е вътре, то трябва да са добавили и български ...


При депозиране на своя акт за присъединяване към настоящата Конвенция, всяка присъединяваща се държава предава на Швейцарския федерален съвет превод на официалния или официалните си езици на непроменливия текст на формулярите и на значението на символите. Швейцарският федерален съвет предава този превод на договарящите се държави и на Генералния секретар на Международната комисия по гражданско състояние. Всяка договаряща се държава има право да добави този превод към извлеченията, издавани от нейните власти.


kyky написа: ... например, мернах и турски сред преводите


Tурското многоезично извлечение е на турски + френски + немски:В Полша е на полски + френски + немски.

Re: Международния акт за раждане на новородено в Германия

МнениеПубликувано на: 26 Февруари 2019, 15:09:47
от тедито
zlateto написа:
rikiking написа:Що се отнася до документите - 2014-та се опитах да ползвам брачно свидетелство на български , с легализиран превод на английски в една немска община.


При официален език немски и аз да съм няма да ти го приема. Да беше беше си изкарал многоезичното с глосара :mrgreen:

здравейте а ако нямаме брак,можемли да взимаме детски в германия,каква бележка ни трябва от българия за сем положение

Re: Международния акт за раждане на новородено в Германия

МнениеПубликувано на: 27 Февруари 2019, 08:39:46
от onufriy
Никаква бележка не ти трябва, подаваш си документите съвсем нормално.