• Advertisement

Интеграционни курсове

Информация за новопристигнали, търсене на жилище и др.

Re: Интеграционни курсове

Мнениеот Uzumaki » 14 Юли 2012, 21:43:16

Може би ще е най-добре приятелят ти да повтори стъпките, по които си минала самата ти? Би трябвало да няма проблеми със записването.
Поровете и тук за да си знаете правата ако случайно някой из системата тръгне да ви обяснява, че нямате право се възползвате от курса.

****** написа:Това е всичко, което се сещам по отношение на темата "Интеграционен курс" в момента. Допълвайте на воля!
...
1. Пълна информация по отношение на интеграционните курсове е дадена в “Упътване за интеграционния курс” на български език (и още поне 30 други езика) на http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/D ... utsch.html


Линкът, поне на мен, ми дава грешка, така че пействам споменатото писмо. Успех!

Упътване за интеграционен курс
За имигранти с право на участие и задължение за участие в курс както и задължени да участват в курс чужденки и чужденци, живеещи вече отдавна в Германия
Мила съгражданки, мили съграждани,
Съгласно Закона за пребиваване в страната имате право да участвате веднъж в интеграционен курс респективно сте били задължени да участвате в такъв.

Какво представлява интеграционният курс?
Общият интеграционен курс се състои от езиков курс със 600 учебни часа и ориентиращ курс с 45 учебни часа. Езиковият курс се състои от отделни раздели от по 100 часа. Първите 300 часа се наричат основен езиков курс, следващите 300 часа разширен езиков курс. В езиковия курс ще научите лексика, която Ви е необходима в ежедневието при разговор и
при писане на писма. Тук спадат контакти с власти, разговори със съседи и колеги на работата, писане на писма и попълване на формуляри. Ориентиращият курс ще Ви информира за живота в Германия и ще Ви даде знания за
правния ред, културата и новата история на страната. Има специални интеграционни курсове например за жени, родители, младежи както и за лица, които още не могат да четат и пишат правилно. Тези курсове продължават 945 учебни
часа. Ако учите особено бързо, можете да посещавате интензивен курс. Той е с продължителност 430 учебни часа.
Кой курс е подходящ за Вас и с кой раздел от курса да започнете, това се определя с тест преди началото на курса от изпълнителя на курса.

Участие в заключителен тест
Заключителният тест се състои от езиков изпит и тест за ориентиращия курс. Ако на езиковия изпит покажете достатъчно познания по немски език и издържите теста за ориентиращия курс, успешно сте завършили интеграционния курс и получавате „Сертификат Интеграционен курс“. Ако нямате успех, получавате само удостоверение за постигнатия резултат.
Участието в заключителния тест е безплатно.

Предимства от участието в интеграционния курс
Чужденки и чужденци от страна, който не принадлежи към Европейския съюз, трябва да изпълнят някои предпоставки, ако искат да получат право на безсрочен престой в Германия. Между другото трябва да притежавате достатъчно познания по немски език както и основни познания за правния и обществен ред и условията на живот в Германия. Тези предпоставки
са изпълнени с успешното завършване на интеграционния курс. Наред с това можете евентуално в такъв случай да получите по-рано гражданство. Освен това познанията по немски език, придобити в интеграционните курсове, улесняват
ежедневието Ви в Германия и увеличават шансовете Ви на пазара на труда.

Записване за интеграционен курс
Ако имате право или сте задължени да участвате в интеграционен курс, получавате писмено удостоверение за това (талон за право на участие) от Службата за чужденци или от компетентна служба за парични обезщетения за безработни II. Същевременно получавате и списък на изпълнителите на курсове, провеждащи интеграционни курсове близо до
населеното място, където живеете. В талона за право на участие от удостоверението, под текста „Правото на участие е валидно до...“ е посочена датата, до която е валидно правото на участие в интеграционен курс. Най-късно до тази дата можете респ. трябва да се запишете в интеграционен курс при изпълнителя на курсове. Ето защо се обадете на зпълнителя на курсове колкото е възможно по-скоро и представете талона си за право на участие. Изпълнителят на курса трябва да Ви съобщи кога се предвижда да започне курсът. Курсът трябва да започне не по-късно от три месеца след като сте се записали. Ако в това време не се осъществи интеграционен курс, трябва да информирате изпълнителя на курса. После сами
можете да решавате, дали да чакате още време или ще се запишете при друг изпълнител на курс. В този случай изпълнителят трябва да Ви върне талона за право на участие.

Участие в курс по надлежния ред
За да постигнете целта на интеграционния курс, трябва да участвате в курс по надлежния ред. Това означава да посещавате редовно учебните занятия и да участвате в заключителния тест. Участието в курса по надлежния ред е важно за Вас, ако получавате пътни разходи или искате по-късно да повторите разширения курс. Вашият изпълнител на курс ще Ви потвърди участието в курса по надлежния ред в писмена форма, ако желаете това.

Разходи за интеграционен курс
Трябва да платите на изпълнителя на курса вноска за курсови разходи в размер на 1 евро на учебен час. Тази вноска за разходи трябва да се плати преди началото на всеки курсов раздел от 100 учебни часа и преди ориентиращия курс. Ако отсъствате от занятия, вноската за разходи не може да Ви се върне за пропуснатите часове. Ако нямате собствени доходи,
вноската за разходи трябва да плати за Вас лицето, задължено да се грижи за издръжката Ви. Федералната служба може да Ви освободи от вноската за разходи, ако поради малкия Ви доход това плащане Ви е в тежест. Трябва да подадете писмена молба за освобождаване от вноската за разходи в Регионалното поделение на Федералната служба, отговарящо за Вас (виж списък с адреси). Умолявате се да приложите и документ, удостоверяващ причините за освобождаване от вноската (копие от съответното удостоверение). Моля предайте молбата си на изпълнителя на курса най-късно при записването си. Ако получавате парично обезщетение за безработни II и отговарящата служба Ви е задължила да участвате в интеграционен курс, се освобождавате автоматично от вноската за курсови разходи. В такъв случай не трябва да подавате молба във Федералната служба. Трябва обаче да известите Федералната служба, ако вече не получавате парично обезщетение за безработни II.

Връщане на вноската за разходи
Ако след 08.12.2007 успешно сте участвали в заключителен тест, Федералната служба може да Ви върне 50 % от платената вноска за разходи. Това обаче е валидно, само ако между издаването на Вашето правомощие за участие и заключителния тест не са изминали повече от две години. За връщането на сумата трябва да подадете молба при компетентното
регионално поделение на Федералната служба.

Пътни разходи
Необходимите пътни разходи Ви се заплащат, ако сте освободени от плащането на вноската за разходи или във връзка с получаването на парично обезщетение при безработица II сте задължени от компетентно за целта учреждение да участвате в интеграционен курс. При задължение за участие от службата за административен контрол на чужденците при
необходимост можете да получите добавка за пътни разходи. Във всички случаи трябва да подадете молба до Федералната служба, в която да направите обосновка на пътните си разходи. Пътни разходи могат да се платят само при участие в курс по надлежния ред.

Повторение на разширения езиков курс
Ако на езиковия изпит не сте могли да покажете достатъчни познания по немски език, можете да повторите веднъж 300 учебни часа (разширен езиков курс). Но при положение, че редовно сте участвали в занятията и в заключителния тест.
Участието в езиковия тест след повтаряне на часовете е също безплатно. Ако искате да повторите разширения езиков курс, трябва да подадете молба във Федералната служба.

Указания за задължаване на лице за участие в курс
Ако Службата за чужденци или съответната служба за парични обезщетения за безработни II Ви е задължила да участвате в интеграционен курс, трябва да се запишете в интеграционен курс колкото може по-скоро при изпълнител на курс и да участвате в курса по надлежния ред.
Ако не направите това, между другото за Вас оттук могат да възникнат следните последствия:
· Това може да повлияе на решението за продължаване на разрешителното Ви за пребиваване в страната.
· Ако получавате имуществени облаги от социалното осигуряване, може да се намали размерът на плащаната облага.
· От Службата за чужденци можете да получите покана да платите предварително наведнъж вноската за курсови разходи в размер на едно евро на учебен час за целия интеграционен курс.
· Може да Ви наложат глоба.
Вашият изпълнител на курса трябва да информира Службата за чужденци или съответната Служба за парични обезщетения за безработни II, ако не участвате в интеграционния курс по надлежния ред.

Какво още трябва да знаете
Всички формуляри на молби, посочени в това упътване, ще получите от изпълнителя на курса, от Вашата служба за ужденци или от Вашата компетентна регионална служба. Обърнете моля внимание на предлагането на консултантските миграционни служби за възрастни имигранти (MEB) както и на службите за миграция на младежи. Те ще Ви
помогнат при подаване на молби, отговори на въпроси и ще се погрижат за Вашите проблеми и могат да потърсят подходящ интеграционен курс за Вас. Къде близо до Вас има консултантски миграционни служби и служби за миграция на младежи, ще научите или от Вашата служба за чужденци, от регионалните поделения на Федералната служба или в
Интернет на адрес

Потребители благодарили на автора Uzumaki за мнението (общо 5):
светослав стойковEliiGabinovaestiradaisymm
Рейтинг: 21%
 
Аватар
Uzumaki
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 7
Регистриран на: 15 Април 2009, 13:48:11
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 5 пъти

Re: Интеграционни курсове

Мнениеот daisymm » 15 Юли 2012, 10:32:00

Uzumaki написа:
****** написа:Това е всичко, което се сещам по отношение на темата "Интеграционен курс" в момента. Допълвайте на воля!
...
1. Пълна информация по отношение на интеграционните курсове е дадена в “Упътване за интеграционния курс” на български език (и още поне 30 други езика) на http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/D ... utsch.html


Линкът, поне на мен, ми дава грешка, така че пействам споменатото писмо. Успех!


Благодаря на Uzumaki за докладваната грешка. Пускам актуалния линк тук, но много вероятно е след поредното обновяване на сайта на BAMF, той пак да се окаже неактуален.

По тази причина добавям и името на самия документ "Merkblatt zum Antrag auf Zulassung zu einem Integrationskurs - 630.009e". Ако линкът по-горе дава в бъдеще отново грешка, направете търсене по номера 630.009e на документа в търсачката на сайта на BAMF. Документът ще излезе веднага, после кликате върху името ми, а след това от списъка с PDF-файлове си избирате превода му на желания от вас език.
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, butt you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln)
Аватар
daisymm
Златен писач
Златен писач
 
Мнения: 1394
Снимки: 9
Статии: 4
Регистриран на: 18 Август 2009, 20:51:23
Местоположение: daisymm@mail.bg
Благодарил: 1392 пъти
Благодарено: 585 пъти

Re: Интеграционни курсове

Мнениеот Gabinova » 30 Юли 2012, 08:45:46

Знаете ли, колко време след започване на езиковия инт. курс, започва възстановяването/връщането на парите за път, т.н. Fahrtkosten? Аз чакам вече 6 месеца, зная че отчасти проблема е в една служителка от моето училище, която се занимава с това, защото веднъж вече ми беше загубила документите, които и бях представила, после на всяко мое запитване, тя гледа в комп. си програми и казва - няма ги - струва ми се, че сумата, няма как да пристигне при тях, ако въобще не са я поискали.
Gabinova
Редовен писач
Редовен писач
 
Мнения: 265
Регистриран на: 30 Декември 2010, 00:29:44
Местоположение: вече в Мюнхен
Благодарил: 68 пъти
Благодарено: 110 пъти

Re: Интеграционни курсове

Мнениеот ysmivka » 30 Юли 2012, 14:56:23

Fahrtkosten
Wenn Sie vom Bundesamt von der Zahlung eines Kostenbeitrags befreit wurden, bekommen Sie die notwendigen Fahrtkosten erstattet. Hierzu müssen Sie bei der zuständigen Regionalstelle des Bundesamtes einen Antrag stellen, in dem Sie die Fahrtkosten begründen. Grundsätzlich können Fahrtkosten nur bei ordnungsgemäßer Kursteilnahme bezahlt werden.

http://www.rosenheim.de/fileadmin/Dokum ... sch_IP.pdf
Не познавам процедурата, но тук пише, че се подава молба в службата която на място отговаря за това. Училището едва ли се занимава с възстановяване на пътни разходи, това трябва да е BAMF. Отиди и пипитай на място.
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1855
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Интеграционни курсове

Мнениеот Gabinova » 30 Юли 2012, 23:00:13

Да, така и направих. Днес се обадих в BAMF Мюнхен. Там много любезно ме прехвърляха от тел. на тел. докато накрая попаднах на един Herr, който каза, че бил моят Berater, (дали по местоживеене или по фамилия, не разбрах), но да си запиша името и тел. му, ако имам последващи проблеми или въпроси. Отговорът му беше, че досега на моето име или номер, не е постъпвало искане за възстановяване на сума. Срокът бил до 4 седмици след завършване на дадения модул, възстановявали сумата. Тук при нас - документите минавали през училището, защото паралелно изпращали справка за посещаемостта на часовете. Ако не се ходи редовно - имали право да не възстановят пътните разходи. BAMF изпращат сумата на училището, а те я превеждат на посещаващия курса.
Gabinova
Редовен писач
Редовен писач
 
Мнения: 265
Регистриран на: 30 Декември 2010, 00:29:44
Местоположение: вече в Мюнхен
Благодарил: 68 пъти
Благодарено: 110 пъти

Интеграционен курс

Мнениеот Мая Лазарова » 24 Август 2012, 13:11:24

Здравейте! Има ли някой който е преминал този курс. Бихте ли ми дали малко повече информация.Благодаря Ви предварително!
Мая Лазарова
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 27 Юли 2012, 14:41:31
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 0 пъти

Re: Интеграционни курсове

Мнениеот Мая Лазарова » 30 Август 2012, 10:41:33

Здравейте ! Живея със семейството си от март 2012 год. в Германия. Имаме необходимите документи за започване на курса - подадох ги добре. Подадох и нужното за освобождаване от такса защото само съпругът ми работи и получихме отговор че ни отказват.Занесох отказът на администрацията в училището и те настояха да продължим да ходим по институциите за да ни освободят от такса , но и те незнаеха къде точно да ни пратят .Моля някой ако се е сблъсквал с този проблем да напише.
Мая Лазарова
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 27 Юли 2012, 14:41:31
Благодарил: 0 пъти
Благодарено: 0 пъти

Re: Интеграционни курсове

Мнениеот daisymm » 31 Август 2012, 22:13:41

Мая Лазарова написа:Здравейте ! Живея със семейството си от март 2012 год. в Германия. Имаме необходимите документи за започване на курса - подадох ги добре. Подадох и нужното за освобождаване от такса защото само съпругът ми работи и получихме отговор че ни отказват.Занесох отказът на администрацията в училището и те настояха да продължим да ходим по институциите за да ни освободят от такса , но и те незнаеха къде точно да ни пратят .Моля някой ако се е сблъсквал с този проблем да напише.


Здравейте Мая!

Винаги, когато съм получавал откази от немската администрация, това е ставало писмено, като в самото писмо много подробно са посочени причините, за да се стигне до отказа. И така, бих ви посъветвал, без да се бавите, с ваши сили, с помощта на приятели около вас или на участниците във форума, да разберете причината за конкретния отказ (предполагам, че и вие сте получили отказа в писмена форма). После ще стане ясно по-ясно какво може или не може да се направи.

Моля да конкретизирате също така за частично или пълно освобождаване от таксата става въпрос.

Не губете време, а действайте и не се обезкуражавайте!
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, butt you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln)

Потребители благодарили на автора daisymm за мнението:
Psychosocial
Рейтинг: 4%
 
Аватар
daisymm
Златен писач
Златен писач
 
Мнения: 1394
Снимки: 9
Статии: 4
Регистриран на: 18 Август 2009, 20:51:23
Местоположение: daisymm@mail.bg
Благодарил: 1392 пъти
Благодарено: 585 пъти

Re: Интеграционни курсове

Мнениеот ko4mar » 20 Ноември 2012, 12:22:08

[
8. Участници с ниски доходи могат да подадат допълнително молба при организацията, която провежда курса и да получат право на пълно освобождаване от таксата.А коя е тази организация която може да ме освободи на пълно таксата.При условие че съм одобрен за 1 евро на час и съм с ниски доходи,получавам (ALG)-200 euro
благодаря предварително,Поздрави от Koln
ko4mar
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 19 Юли 2012, 22:57:02
Благодарил: 1 път
Благодарено: 0 пъти

Re: Интеграционни курсове

Мнениеот daisymm » 21 Ноември 2012, 22:11:16

ko4mar написа:[
8. Участници с ниски доходи могат да подадат допълнително молба при организацията, която провежда курса и да получат право на пълно освобождаване от таксата.А коя е тази организация която може да ме освободи на пълно таксата.При условие че съм одобрен за 1 евро на час и съм с ниски доходи,получавам (ALG)-200 euro
благодаря предварително,Поздрави от Koln


При нас този документ изглеждаше като молба. Съпругата ми получи формуляра от организацията, която провеждаше курса (местното Volkshochschule). Доколкото съм запознат, не може да се говори за пълно освобождаване от таксата за курса, преди самият курс да е започнал. Т.е., след като решиш да започнеш курса, запишеш се и учебния процес стартира, тогава отиваш при административния ръководител на курса (това не е преподавателя), показваш му тази точка от документа, която си цитирал (но на немски език) и ще получиш формуляра за пълно освобождаване от такса. Към него се прилагат и други документи. Техният списък ще го получиш като приложение към молбата.

Необходимо е да имаш предвид, че при определени условия, ако прекъснеш курса, може да се наложи да платиш (възстановиш) сумата, от която са те освободили.
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, butt you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln)
Аватар
daisymm
Златен писач
Златен писач
 
Мнения: 1394
Снимки: 9
Статии: 4
Регистриран на: 18 Август 2009, 20:51:23
Местоположение: daisymm@mail.bg
Благодарил: 1392 пъти
Благодарено: 585 пъти

Re: Интеграционни курсове

Мнениеот Gabinova » 21 Ноември 2012, 23:31:04

Организацията, която може да те освободи изцяло от заплащането на каквато и да е сума за интеграционния курс, се нарича:
Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge

Потребители благодарили на автора Gabinova за мнението:
Elii
Рейтинг: 4%
 
Gabinova
Редовен писач
Редовен писач
 
Мнения: 265
Регистриран на: 30 Декември 2010, 00:29:44
Местоположение: вече в Мюнхен
Благодарил: 68 пъти
Благодарено: 110 пъти

Re: Berechtigungsschein от Ausländerbehörde

Мнениеот elizabetfil » 27 Февруари 2013, 01:15:54

Здравейте. Какво се случи с курсът? Аз съм във вашето положение и ми е нужна информация. Благодаря!
elizabetfil
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 22 Февруари 2013, 19:21:10
Благодарил: 1 път
Благодарено: 0 пъти

Re: Berechtigungsschein от Ausländerbehörde

Мнениеот ispa » 27 Февруари 2013, 20:06:43

Отидете в някое от VHS и проучете нещата.
Има възможност да се включите, но трябва да отговаряте на определени изисквания.
Във всяко VHS има отдел, в който ще ви обяснят какво е необходимо.
Ще ви дадат един формуляр, който да попълните.
Нужна ви е преди всичко адресна регистрация и търпение.
Аватар
ispa
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 21
Регистриран на: 6 Септември 2012, 11:16:43
Благодарил: 11 пъти
Благодарено: 10 пъти

Re: Berechtigungsschein от Ausländerbehörde

Мнениеот daisymm » 28 Февруари 2013, 11:07:49

LinaS написа:Здравейте, искам да се запиша на интеграционен курс по немски език. обясниха ми, че ако си взема Berechtigungsschein, тогава курсът ще е безплатен.
искам да ви попитам какви документи ще ми искат за издаване на Berechtigungsschein, и всъщност на какви условия трябва да отговарям? каква е процедурата?
да допълня, че съм безработна с малко дете, в Германия не съм работила все още, само мъжът ми работи в момента. не вземаме никакви помощи от социалните. единствено получавам Kindergeld.
Благодаря ви!


Здравей LinaS,

въпросите, които те вълнуват са дискутирани в тази тема. Там в поста си от 11 Декември 2011 съм обяснил по-подробно разни неща. Отдели време да прочетеш написаното и в другите постове на темата и предполагам, че ще намериш отговорите на всички твои въпроси.

Поздрави от Erzgebirge!
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, butt you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln)
Аватар
daisymm
Златен писач
Златен писач
 
Мнения: 1394
Снимки: 9
Статии: 4
Регистриран на: 18 Август 2009, 20:51:23
Местоположение: daisymm@mail.bg
Благодарил: 1392 пъти
Благодарено: 585 пъти

Re: Интеграционни курсове

Мнениеот mania_jo » 3 Май 2013, 12:50:17

здравейте ,жена ми записа интеграционни курсове ,получава пари за безработица ALG 2 и я освободиха от таксата за курса .До тук добре -но не мога да разбера как стоят нещата с пътните разходи, формуляр за тях курсовия ръководител е попълнил , карта за пътуване трябва да се закупи,ако може разяснение само относно кога и как се възстановяват пътните разходи или инфо ,прегледах сайта на бундесамт но по този въпрос не открих как се възстановяват, благодаря предварително :thumbleft:
mania_jo
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 20
Регистриран на: 7 Март 2011, 14:02:55
Благодарил: 1 път
Благодарено: 2 пъти

ПредишнаСледваща

Назад към Новобранец

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта

  • Advertisement