• Advertisement

Седянка-та

Интересна информация, статии ... . Тук може да пише всеки по всички теми, които го вълнуват.

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 15 Март 2012, 13:26:13

...за хората и нравите...


Братя Грим

Снежанка и седемте джуджета

Било посред зима и снежинките падали като пух от небето. Една царица седяла до прозорец от черно абаносово дърво и шиела. И както си шиела и поглеждала към летящите снежинки, си убола пръста с иглата и на снега паднали три капки кръв. Червеното изглеждало много красиво на белия сняг и царицата си помислила: "Ех, да имах дете с лице бяло като сняг, бузи алени като кръв и с коса черна като абаносово дърво."
Не минало много време и тя се сдобила с дъщеричка, която била с лице бяло като сняг, бузи алени като кръв и с коса черна като абаносово дърво. Затуй я нарекли Снежанка - бяла като сняг. Ала щом родила детето, царицата умряла.
Като минала една година, царят си взел друга жена. Царицата била хубава, но горда и надменна и не можела да понася някой друг да я превъзхожда по красота. Тя имала едно вълшебно огледало и всеки път като застанела пред него да се огледа, го питала:

Огледалце, не лъжи,
огледалце, повтори,
че със свойта красота
аз съм първа на света!

Огледалото отговаряло:

Ти, кралице, на света
първа си по красота!

Тогава тя се успокоявала, защото знаела, че огледалото казва само истината.
Снежанка растяла и ставала от хубава по-хубава и когато изпълнила седмата си година била красива като ясен ден, по- красива дори от царицата.
Веднъж, когато царицата попитала огледалото си:

Огледалце, не лъжи,
огледалце, повтори,
че със свойта красота
аз съм първа на света!

То отговорило:

Тук, в двореца, ти по хубост си царица,
но Снежанка е от тебе по-омайна хубавица!

Ядосала се царицата и позеленяла от завист. От този час насетне, видела ли Снежанка, сърцето й се обръщало - така силно намразила завареничето. Завистта и злобата избуяли като бурени в сърцето й и не й давали мира. Един ден тя повикала един от ловците при себе си и му рекла:
- Заведи я навътре в гората, не искам повече очите ми да я видят. Убий я и ми донеси белия и черния й дроб за доказателство.
Ловецът се подчинил на заповедта на царицата и завел момичето в гората. Но като извадил ножа и понечил да прободе невинното сърчице на Снежанка, тя заплакала и го замолила:
- О, драги ловецо, не посягай на живота ми, аз ще избягам в дивата гора и никога няма да се върна у дома.
И тъй като момичето било много хубаво, ловецът го съжалил и рекъл:
- Бягай тогава, клето дете!
"Дивите животни скоро ще те изядат" - мислел си той. И въпреки това, след като се отказал да убие момичето, сякаш камък паднал от сърцето му.
Точно в това време покрай него изприпкало едно глиганче. Ловецът го убил, извадил белия и черния му дроб и ги занесъл на царицата. Злата жена дала на готвача да ги свари в подсолена вода и ги изяла, като си мислила, че са на Снежанка.
Бедното дете останало сам самичко в голямата гора. Огледало се и се изплашило. Не знаело какво да стори и от страх хукнало да бяга. Тичало през остри камънаци и бодливи тръни; покрай него минавали диви животни, но не му правели нищо лошо. Бягало, бягало, докато можело да се държи на крака. Започнало вече да се стъмва. Снежанка зърнала малка къщичка и влязла вътре, за да си почине.
В къщичката всичко било малко, но красиво и чисто. Имало масичка, застлана с бяла покривка, а на нея били сложени седем малки чинийки; а до чинийките –лъжички, ножчета, вилички и седем малки чашки. Край стената били наредени седем легълца, застлани със снежно бели чаршафчета.
Снежанка била много гладна и жадна, хапнала от всяка чинийка по малко зеленчуци и хляб и пийнала от всяка чашка по глътчица вино, защото не искала да изяде всичката храна на един. След това й се доспало и отишла да си легне, защото била много изморена. Ала все не намирала легълце по мярка: едното било много дълго; друго било много късо - докато най-накрая не стигнала до седмото, което било като поръчано за нея. Легнала в него и веднага заспала.
Като се стъмнило съвсем, стопаните на къщичката се завърнали. Това били седем джуджета, които копаели руда в планината. Те запалили седемте си свещички и като станало светло в къщичката, разбрали, че някой е идвал.
Първото рекло:
- Кой е седял на столчето ми?
Второто попитало:
- Кой е ял от чинийката ми?
Третото се учудило:
- Кой си е отчупил от хлебчето ми?
Четвъртото възкликнало:
- Кой е отхапвал от моите зеленчуци?
Петото извикало:
- Кой се е хранил с виличката ми?
Шестото се изненадало:
- Кой е рязал с ножчето ми?
А седмото попитало:
- Кой е пил от чашката ми?
После първото се огледало и видяло, че в легълцето му има вдлъбнатинка и рекло:
- Кой е бил в легълцето ми?
Другите притичали и също се учудили:
- И в моето е лягал някой!?
А седмото, като погледнало в своето легло, видяло спящата Снежанка. Извикало другите и те дотичали със свещичките си и, като я осветили, ахнали учудени.
- О, Боже, мили Боже! - възхищавали й се те - Колко красиво дете!
И така й се радвали, че решили да не я будят. Оставили я да спи, а седмото джудже лягало във всяко от легълцата на другарчетата си за по един час и така изкарало нощта.
На сутринта Снежанка се събудила и като видяла седемте джуджета, се изплашила. Но те били много мили с нея и почнали да я разпитват:
- Как се казваш?
- Снежанка – отвърнало момичето.
- Как попадна в къщичката ни?
Тогава тя им разказала как мащехата заповядала да я убият, но ловецът й подарил живота и как тичала из гората цял ден, докато накрая стигнала до дома им. Джуджетата се трогнали от разказа на Снежанка и й рекли:
- Искаш ли да се грижиш за домакинството ни, да готвиш, да оправяш легълцата ни, да переш, да шиеш и плетеш? Ако поддържаш чистота и ред в дома ни, можеш да останеш да живееш при нас и нищо няма да ти липсва.
- Да - отвърнала Снежанка, - на драго сърце.
И останала да живее при седемте джуджета и да се грижи за дома им. Сутрин те отивали в планината да копаят руда и злато, а вечер, когато се прибирали, яденето трябвало да е приготвено. Но през деня Снежанка оставала сама. Затова добрите джуджета я предупредили:
- Пази се от мащехата си, тя скоро ще узнае, че си тук. Не пускай никого в къщичката!
Царицата повярвала, че Снежанка е мъртва, и си мислила, че отново е първа по красота. Един ден отново се изправила пред огледалото и рекла:

Огледалце, не лъжи,
огледалце, повтори,
че със свойта красота
аз съм първа на света!

Но огледалото отговорило:

Тук, в двореца, ти по хубост си царица,
но Снежанка е от тебе по-омайна хубавица!

Изплашила се тя, защото знаела, че огледалото казва само истината; разбрала, че ловецът я е измамил и Снежанка е още жива.
Замислила се как да я погуби, защото завистта не й давала мира - искала тя да е най-красивата в света. Най-сетне измислила какво да стори: намазала си лицето, преоблякла се като старица, която разнася разни дреболии и украшения за продан, и така добила неузнаваем вид.
Напълно преобразена, злата царица прехвърлила седем планини и стигнала до къщичката на седемте джуджета, почукала на вратата и се провикнала:
- Хубава стока продавам!
Снежанка се показала през прозореца и извикала:
- Добър ден, какво носите за продан, уважаема госпожо?
- Хубава стока, красива стока - отвърнала тя, - панделки и всякакви цветове шнурчета за пристягане.
И извадила едно шнурче, изплетено от пъстри копринени нишки.
"Мога да пусна вътре честната женица" - помислила си Снежанка, дигнала резето и купила красивото шнурче.
- Дете – рекла старицата, - колко си хубаво! Дай да ти стегна елека, както трябва.
Снежанка била добродушна, не очаквала да й сторят нищо лошо, и позволила на продавачката да й помогне. Старицата започнала чевръсто да кръстосва шнурчето и я стегнала толкова здраво, че Снежанка не можела дъх да си поеме и се строполила на земята.
- Е, сега може да се каже, че "беше" най-хубавата - рекла мащехата и бързо се отдалечила.
Не след дълго се свечерило и седемте джуджета се прибрали у дома. Но как се изплашили, като зърнали Снежанка просната неподвижна на земята - сякаш била мъртва! Вдигнали я и като видели, че е пристегната много здраво, разрязали шнурчето. Тогава Снежанка започнала лека-полека да си поема дъх и постепенно да се съвзема.
Като чули джуджетата какво се било случило, й казали:
- Старата продавачка на украшения е била не друга, а лошата царица. Пази се и не пускай никой да влиза в къщичката, когато не сме при теб!
А злата жена, като се върнала у дома си, застанала пред огледалото и попитала:

Огледалце, не лъжи,
огледалце, повтори,
че със свойта красота
аз съм първа на света!

Огледалото отговорило:

Тук, в двореца, ти по хубост си царица,
но Снежанка е от тебе по-омайна хубавица!

Като чула това, царицата цялата изтръпнала от гняв, че Снежанка и този път е оживяла.
- Сега вече ще измисля нещо, което да те унищожи! - заканила се тя.
И тъй като царицата разбирала от черна магия, направила един отровен гребен и отново се преоблякла като старица.
Прехвърлила седемте планини, стигнала до къщичката на седемте джуджета, почукала на вратата и се провикнала:
- Хубава стока продавам! Чудна стока!
Снежанка погледнала през прозореца и рекла:
- Вървете си по пътя, не бива да пускам никого.
- Но сигурно ти е позволено да разглеждаш - рекла старицата, извадила отровния гребен и го показала на Снежанка.
Момичето толкова много харесало гребена, че сглупило и отворило вратата.
Като се споразумели за цената, продавачката казала на Снежанка:
- Дай да те среша хубавичко.
Горката Снежанка не подозирала нищо лошо и позволила на старицата да я среше. Ала щом тя вкарала гребена в косите й, отровата започнала да действа и то паднало в несвяст.
- Свърши се с теб, красавице! - просъскала злата жена и бързо си отишла.
За щастие скоро се стъмнило и джуджетата се прибрали у дома. Като видели Снежанка просната като мъртва на земята, веднага се сетили, че това е работа на мащехата, огледали я и открили отровния гребен в косите на момичето. Щом като го извадили, Снежанка дошла на себе си и им разказала какво се било случило. Джуджетата отново я предупредили да бъде нащрек и на никого да не отваря вратата.
Като се прибрала в двореца, царицата се изправила пред огледалото и рекла:

Огледалце, не лъжи,
огледалце, повтори,
че със свойта красота
аз съм първа на света!

Ала то й отговорило, както преди:

Тук, в двореца, ти по хубост си царица,
но Снежанка е от тебе по-омайна хубавица!

Като го чула, царицата се разтреперила от яд и злоба.
- Снежанка трябва да умре! - креснала тя. - Дори това да ми струва живота!
След това отишла в една стая, в която не стъпвал никой освен нея, и направила една силно отровна ябълка. Отвън била толкова хубава - бяла и червена, та на всеки, който я види, да му се прииска да я изяде. Но само една хапка от нея била достатъчна, за да умъртви човек.
Щом ябълката била готова, царицата нацапала лицето си с разни мазила, предрешила се като селянка и се отправила към къщичката на седемте джуджета отвъд седемте планини.
Щом пристигнала, почукала на вратата. Снежанка се показала и й рекла:
- Не бива да пускам никого вътре, седемте джуджета са ми забранили.
- Аз просто искам да се освободя от ябълките си. Ето, вземи една, подарявам ти я - отвърнала селянката.
- Не - отвърнала Снежанка, - нищо не бива да приемам.
- Боиш се, че е отровна ли? - попитала я старицата. - Виж, ще разрежа ябълката на две, ти ще изядеш червената половинка, а аз - бялата.
Ябълката била направена така изкусно, че само червената половина била отровна. Снежанка се загледала в хубавата ябълка и като видяла, че селянката яде от нея, не могла да устои повече, протегнала ръка и взела отровната половина. Ала още след първата хапка, попаднала в устата й, девойката се свлякла мъртва на земята. Царицата я изгледала с омраза, изсмяла се високо и рекла:
- С лице бяло като сняг, бузи алени като кръв и с коса черна като абаносово дърво! Този път джуджетата не ще могат да те свестят!
А у дома като попитала огледалото:

Огледалце, не лъжи,
огледалце, повтори,
че със свойта красота
аз съм първа на света!

То най-сетне отговорило:

Ти, кралице, на света
първа си по красота!

Най-накрая завистливото й сърце се успокоило, доколкото едно завистливо сърце може да се успокои.
Като се прибрали вечерта у дома, джуджетата намерили Снежанка да лежи бездиханна на земята и разбрали, че е мъртва. Те я вдигнали, потърсили дали няма нещо отровно по нея, отпуснали шнурчетата на дрехата й, сресали косите й, измили я с вода и вино, но нищо не помогнало: горкото момиче било мъртво.
Положили Снежанка на носилка, насядали около нея и я оплаквали три дни подред. Мислили да я погребат, но като гледали, че била свежа и с алени бузи, си рекли:
- Не можем да я пуснем в черната земя.
Поръчали да й направят ковчег от стъкло, за да се вижда в него от всички страни, положили я вътре и изписали със златни букви името й и че била царска дъщеря. После качили ковчега горе в планината и едно от джуджетата стояло непрекъснато при Снежанка, за да я пази. Птиците също се събрали да я оплачат: първо дошъл един бухал, после една гарга, а накрая и едно гълъбче.
Дълго лежала така Снежанка в ковчега си, но хубостта й не увяхвала, а тя изглеждала само като унесена в сън – с лице бяло като сняг, бузи алени като кръв и с коса черна като абаносово дърво.
Случило се така, че един принц се заблудил в гората и се отбил в къщичката на джуджетата, за да пренощува. Забелязал ковчега горе в планината, отишъл при него, видял хубавата Снежанка и прочел надписа със златните букви. После помолил джуджетата:
- Дайте ми ковчега, ще получите за него, каквото пожелаете.
Но джуджетата му рекли:
- Не го даваме за всичкото злато на света.
- Тогава ми го подарете – рекъл им принцът. – Не ще мога да живея без Снежанка. Ще я уважавам и почитам като най-скъпото си същество на света.
Като казал така, добрите джуджета го съжалили и му дали ковчега. Принцът наредил на слугите си да го вдигнат и да го носят на раменете си.
Ала не щеш ли, както вървели, те се спънали в един храст и от тръсването отровната хапка изскочила от гърлото на Снежанка. Не минало много време и тя отворила очи, повдигнала капака на ковчега и се изправила отново жива и здрава.
- Боже мой, къде съм? – възкликнала девойката.
А царският син, изпълнен с радост, й разказал какво се било случило и рекъл:
- Ти си ми по-скъпа от всичко на света. Ела с мен в двореца на баща ми и стани моя съпруга.
Снежанка приела и последвала принца. Като пристигнали в двореца, царят наредил да вдигнат голяма и богата сватба.
На тържеството била поканена и злата мащеха на Снежанка. Като облякла най-хубавите си дрехи, тя застанала пред огледалото и го запитала:

Огледалце, не лъжи,
огледалце, повтори,
че със свойта красота
аз съм първа на света!

Ала то й отговорило:

Тук, в двореца, ти по хубост си царица,
но Снежанка е от тебе по-омайна хубавица!

От устата на злата жена се изтръгнало проклятие. Сковал я такъв страх, че не знаела какво да стори. Първо мислела изобщо да не стъпва на сватбата, но завистта не й давала мира – трябвало да отиде и да види коя е младата царица.
Още щом пристигнала на тържеството, мащехата познала Снежанка и се вцепенила от страх и ужас.
Злото й сърце не издържало, пръснало се и тя паднала мъртва на земята.
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 22 Март 2012, 19:23:29

Mегаземетресение утре?
http://btvnews.bg/lifestyle/liubopitno/ ... -utre.html
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот dar » 22 Март 2012, 20:42:09

ysmivka написа:Mегаземетресение утре?
http://btvnews.bg/lifestyle/liubopitno/ ... -utre.html

Всъщност трябваше да е днес. :) Новината е от вчера.
dar
Тукашен
Тукашен
 
Мнения: 128
Регистриран на: 15 Септември 2010, 13:44:32
Благодарил: 19 пъти
Благодарено: 46 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 22 Март 2012, 21:45:52

dar написа:трябваше да е днес.

Както винаги сме в час :) , затова го и пуснах, защото се размина, засега.
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 23 Март 2012, 10:51:46

Hier beginnt ein Märchen...

http://www.lohr.de/sites/gensite.asp?SI ... t=0421:422

Според преданията Снежанка е родена и живяла в този замък( т.е. прототипът на образа)
http://www.clipfish.de/video/1874353/sc ... hr-a-main/
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 27 Март 2012, 08:35:25

Neugierige Nachbarn: Was können und dürfen Sie tun?
http://www.hausbau-ratgeber.de/wohnen-g ... n-3473.htm
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 1 Април 2012, 09:49:23

Първи април ден на хумора и лъжата
http://pojelaniqza.com/pyrvi-april.php
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 2 Април 2012, 21:53:19

Спирането на АЕЦ „Белене” е наш политически успех
http://btvnews.bg/bulgaria/politika/spi ... uspeh.html
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 3 Април 2012, 10:24:39

Der Handwerker kommt
http://www.handwerker-spion.de/rechnung.html

Ще използвам случая да попитам , има ли законово определено време през което започната работа от фирма или работник трябва да се довърши? Някои фирми като че ли не желаят да си получат парите [-(
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 4 Април 2012, 10:28:08

Лъжата
http://svobodazavseki.com/broj-4/227-ro ... te-04.html

Предполагам ще накара много хора да се позамислят =P~
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 10 Април 2012, 09:50:48

Половин милион чужденци на българските писти тази зима
http://btvnews.bg/bulgaria/ikonomika/po ... -zima.html

Създадоха универсална ваксина срещу рака
http://btvnews.bg/lifestyle/tehnologii/ ... -raka.html
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 16 Април 2012, 18:05:28

Започна процесът срещу стрелеца от Норвегия
http://btvnews.bg/svetut/nachalo-na-pro ... egiya.html
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 20 Април 2012, 12:03:00

Германия търси хиляди лекари
http://www.karieri.bg/karieri/novini/10 ... di_lekari/
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 25 Април 2012, 15:25:49

Японски астрономи откриха най-отдалечения куп галактики във Вселената
http://btvnews.bg/svetut/yaponski-astro ... enata.html
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

Re: Седянка-та

Мнениеот ysmivka » 26 Април 2012, 20:23:09

Огнено бельо в годината на Дракона
http://btvnews.bg/lifestyle/gallery/ogn ... akona.html
Хайде днес да облажат око мъжете :)
Изображение
Аватар
ysmivka
Писач без спирка
Писач без спирка
 
Мнения: 1857
Снимки: 349
Регистриран на: 21 Октомври 2011, 09:15:33
Местоположение: 97204 Höchberg
Благодарил: 100 пъти
Благодарено: 362 пъти

ПредишнаСледваща

Назад към Приказвалник

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта

  • Advertisement