• Advertisement

Германско право

Добре дошъл във форумите на Германия. Тук можеш да зададеш всички въпроси, които те вълнуват.

Германско право

Мнениеот Cvetan Wetzler » 17 Юли 2017, 23:55:09

В този раздел пиша по интересни правни въпроси. Тук ще публикувам информативни статии в научно-популярен стил. Те не заместват препоръките на адвокат. Няма да дискутирам Вашите индивидуални правни проблеми. Ако имате въпроси, може да намерите възможности за връзка с мене тук: www.advokat-wetzler.de
Моля, не публикувайте тази статия без моето съгласие!
за контакт: http://www.advokat-wetzler.de
Аватар
Cvetan Wetzler
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 8 Май 2017, 14:04:29
Местоположение: Штутгарт
Благодарил: 1 път
Благодарено: 3 пъти

Re: Германско право

Мнениеот Cvetan Wetzler » 18 Юли 2017, 00:03:26

Детски добавки I

1. Кой има право на детски добавки (Kindergeld)?

Заявление за детски добавки могат да подават:

а) Германски граждани или граждани на Европейския съюз с постоянно местожителство или временно пребиваване в Германия.

Например:

Български гражданин с постоянен адрес на живеене в Германия, който плаща данъци върху доходите си в Германия, може да получава детски добавки.

Български строителен работник, който няма постоянен адрес на местоживеене в Германия, а се мести на различни места, съответно строителни обекти, също може да подаде молба за детски добавки, ако неговият професионален, семеен и социален живот преобладаващо се развива в Германия.


б) Германски граждани или граждани на Европейския съюз без постоянно местожителство или временно пребиваване в Германия, но задължени без ограничения да плащат данъците си в Германия.

Например:

Чиновници и служители в германски учреждения в чужбина и членове на семействата им, които са германски граждани, могат да подават молба за детски добавки. Членове на семействата без германско гражданство могат да подават заявление за детски добавки при условие, че нямат доходи, за които плащат данъци в друга държава.


Гражданин на ЕС, който не живее постоянно в Германия, може да получава детски добавки, ако плаща данъци върху 90% от доходите си в Германия и доходите му извън Германия не надхвърлят 820€ годишно. Така например един полски строителен работник, който работи само в Германия, но е с адрес на местоживеене в Полша, може да подаде молба за детски добавки.

Чужденци от държави извън ЕС трябва да изпълнят допълнителни изисквания по параграф 62 ал. 2 от Закона за данък върху дохода, за да получават детски добавки.
(Не важи за български граждани, които според Европейското право могат свободно да се преселват в Германия.)

Детски добавки могат да заявят само:
Родители за своите родни деца;
Приемни родители за своите питомци;
Несъщи родители за доведени или заварени деца, които живеят в същото домакинство;
Дядовци и баби за внуците, които живеят в тяхното домакинство.2. Може ли да подам заявление за детски добавки за детето си, ако то не живее в Германия?

Например:

Бащата работи в Германия като строителен работник, а неговата дъщеря живее с майка си в България.

По принцип съобразно параграф 64 от Закона за данък върху дохода детски добавки може да получава само родителят, в чието домакинство живее детето.
Впрочем тази наредба не пречи бащата от гореописания пример да подаде заявление за детски добавки. Параграф 64 от Закона за данък върху дохода регулира конкурентни случаи, при които няколко възрастни могат да предявят претенциите си за детски добавки. В дадения случай майката не може да заяви детски добавки съобразно германското право, защото тя нито живее, нито плаща данъци върху доходите си в Германия. Следователно тази наредба не е приложима. Ако майката работи и получава детски добавки в България, претенцията на бащата за немски детски добавки ще бъде намалена със сумата, която майката получава от българската държава.
За деца, които не живеят в ЕС, важат други правила.

3. При какви условия се изплащат детски добавки за едно пълнолетно дете?

Без особени допълнителни изисквания детски добавки се изплащат за деца от месеца на раждането им до последния месец преди месеца, в който те навърщват 18 години.
Когато детето навърши 18 години трябва да се изпълнят особени предпоставки, за да продължи изплащането на детски добавки.
Тези предпоставки са уредени в параграф 32 от Закона за данък върху дохода:

а) Изисквания до навършване на 21 години
До навършване на 21 години се вземат пред вид деца, които са регистрирани в Агентурата по труда като търсещи работа. При това е важно детето да изпълнява своите задължения спрямо Агентурата по труда.
Детски добавки могат да се изплащат и за деца, които са регистрирани като търсещи работа в друга страна от ЕС.

б) Изисквания до 25 години
По изключение може да се вземат пред вид деца до навършване на 25 години. За тази цел трябва да е налице един от четирите признати случая:

(1) Професионално обучение или следване
В този случай детето трябва да бъде обучавано систематично в квалифицирано учреждение за професията, която
ще упражнява по-късно. Това не се ограничава само в законно регулирано професионално образование.

Например:

Един о пер престой в чужбина, придружен с езиково обучение в чуждестранно училище или в университет, е
достатъчен за разрешение на детски добавки.


(2) Принудителни паузи до 4 месеца като преходен период между училищното или професионалното образование и
следването не са от значение за разрешаването на детски добавки.

Например:

За едно 23-годишно дете, което след завърщване на едно обучение чака 3 месеца до ночалото на по-нататъчно
следване, продължават да се изплащат детски добавки.


(3) Обективна невъзможност за професионално образование
Ако едно пълнолетно дете не може да започне или да продължи професионалното си образование поради липса на
място за обучение, изплащането на детски добавки продължава, докато то навърши 25 години. В този случай детето
трябва сериозно да положи усилия да си намери място за обучение и това трябва да се докаже.

(4) Доброволни служби
Пълнолетни деца, които работят в полза на обществото като доброволна социална или доброволна екологична
година също се вземат пред вид при изплащането на детски добавки.

Въпреки представянето на един от тези 4 случая не се изплащат детски добавки, ако детето след завършване на първото професионално образование или първото следване упражнява дадена професия. Впрочем професионалната му ангажираност трябва да надхвърля редовно 20 часа седмично.

в) Изплащане на детски добавки след 25 годищна възраст
Тъй като законната военна служба е отменена в Германия, тези случаи са по-редки.
Ако детето полага законна военна служба в друга страна на ЕС, времето за получаване на детсни добавки се увеличава с времетраенето на военната служба в чужбина.

4. Какъв е размерът на детските добавки?

Размерът на детските добавки се определя от броя на децата в семейството. През 2017 г. получават съответно:

Първо и второ дете по 192 €;
Трето дете – 198 €;
Четвърто и всяко следващо дете по 223 € месечно.
(През 2018 г. сумите ще се увеличат с по 2 € на месец)

При това се броят и децата, които не живеят в общото домакинство (Zählkinder).

Например:

Един мъж има 8-годишно дете от първия си брак. Детето живее не при баща си, а при родната си майка. Мъжът живее заедно с новата си сълруга и две общи деца в едно домакинство. Макар че той не получава детски добавки за първото си дете, защото то не живее при него, това дете се брои като първо при определянето на размера на детските добавки за другите две деца. Това означава, че най-малкото дете в домакинството на мъжа се смята не за второ, а за трето дете и детските добавки за него възлизат на 198 € месечно. По-високата сума детски добавки в този случай получава само мъжът, но не и неговата нова съпруга, тъй като тя има само две деца и по-малкото от тях се брои като второ дете.

Ако едно пораснало дете вече няма право на детски добавки, се променя реда на по-малките деца при пресмятане на детските добавки за тях.

Например:

Една майка получава детски добавки за своите 4 деца. За първото и второто дете тя получава по 192 € , за третото – 198 € и за най-малкото - 223 € месечно.
Когато първото дете навърши 25 г., майката не получава повече детски добавки за него. За второто дете не се променя размерът на детските добавки, който е еднакъв за първо и второ дете. Но за третото дете тя получава 192 € вместо 198 €, защото това дете вече се брои като второ дете в домакинството. И за най-малкото си дете тя получава съответно 198 €.
за контакт: http://www.advokat-wetzler.de
Аватар
Cvetan Wetzler
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 8 Май 2017, 14:04:29
Местоположение: Штутгарт
Благодарил: 1 път
Благодарено: 3 пъти

Re: Германско право

Мнениеот Cvetan Wetzler » 18 Юли 2017, 00:30:35

Скоро следва: Детски добавки II
за контакт: http://www.advokat-wetzler.de
Аватар
Cvetan Wetzler
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 8 Май 2017, 14:04:29
Местоположение: Штутгарт
Благодарил: 1 път
Благодарено: 3 пъти

Re: Германско право

Мнениеот Cvetan Wetzler » 10 Август 2017, 20:56:51

Преди да коментирате тази статия, моля, прочетете условията в началото на този раздел. Ако имате въпроси, може да намерите възможности за връзка с мене тук: http://www.advokat-wetzler.de
Моля, не публикувайте тази статия без моето съгласие!

Детски добавки II

1. Как мога да получа детски добавки?

Лицата, които имат право на детски добавки, трябва да подадат писмена молба до съответния семеен фонд. По принцип това е семейният фонд, в чийто район е адресът на местоживеене или пребиваване на данъкоплатеца.

Тук можете да намерите компетентните семейни фондове:

https://www3.arbeitsagentur.de/apps/faces/home/pvo?_afrLoop=218409267586043&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrl-state=19d6q3km16_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D218409267586043%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D19d6q3km16_5

Препоръчително е да използвате официален формуляр, който може да намерите тук:

https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mtyw/~edisp/l6019022dstbai378287.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI378290

Към това заявление трябва да добавите формуляр „Anlage Kind“, който може да намерите тук:

https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdm5/~edisp/l6019022dstbai440780.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI440783

Ако тези интернет-връзки не функционират, може да намерите информацията на интернет- страницата на федералната агентура за работа (Bundesagentur für Arbeit):

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/so-beantragen-sie-kindergeld

Семейният фонд изисква още следните документи:
Акт за раждане на детето (копие);
Вашия данъчен номер и този на детето;
Номер за детски добавки (ако е налице);
Банкова връзка (BIC/IBAN).

2. Може ли да получа детски добавки за времето преди подаване на молбата?

По принцип съответното учреждение трябва да провери откога са налице предпоставките за получаване на детски добавки. Ако тези предпоставки са налице преди подаване на молбата, трябва да бъдат изплатени детски добавки и за този период. По различни причини това не се случва винаги в практиката. В този случай кандидатът трябва изрично да изиска със съответно заявление изплащането на детски добавки за времето преди подаване на първоначалната писмена молба. Често това си заслужава, защото с времето се събират доста големи суми.

Опитът показва, че обработката на тези специални заявления трае по-дълго от обикновено. Службите изискват в тези случаи доста удостоверения и от чуждестранни учреждения, които показват какви суми детски добавки са изплатени от друга държава.

Ако процесът продължи дълго, препоръчително е да ангажирате адвокат, който може с помощта на правозащитни средства да постигне едно по-бързо решение.

Възможно е да се кандидатства за изплащане на детски добавки за последните 4 години преди подаване на писмената молба.

3. Какво мога да направя, ако семейният фонд не вземе решение?

За съжаление властите в Германия също са затруднени с многобройните си административни задачи, което често се дължи на липсата на персонал. В моята практика като адвокат трябва често да се чака твърде дълго за решението на семейния фонд. По една или друга причина обработването на заявления за отпускане на детски надбавки за миналото продължава най-дълго.

Ако органът не вземе решение в рамките на шест месеца, може да се подаде възражение („Untätigkeitseinspruch“). След това фондът има един месец за решението. Ако след този срок все още не е взето решение, можете да съдите властта пред финансовия съд.


4. Как да реагирам правилно, ако семейният фонд откаже да изплаща детски надбавки?

Отказът за изплащане на детски надбавки трябва да бъде обявен с официално писмо. Това писмо представлява административен акт. Обикновено имате само един месец да предприемете правни действия срещу този административен акт. Първо се повдига възражение, което трябва да бъде адресирано до органа. Ако органът продължава да отказва изплащането на детски надбавки, тогава може да се заведе дело пред съда. Не допускайте крайния срок да изтече без обжалване. В противен случай губите правата си.

Между другото, краят на тази статия отговаря на темата на следващата статия: „Внимавайте за крайните срокове в Германия!“
за контакт: http://www.advokat-wetzler.de
Аватар
Cvetan Wetzler
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 8 Май 2017, 14:04:29
Местоположение: Штутгарт
Благодарил: 1 път
Благодарено: 3 пъти

Детски надбавки със задна дата може да се изискват само за последните 6 месеца

Мнениеот Cvetan Wetzler » 6 Декември 2017, 00:14:23

Детски надбавки със задна дата може да се изискват само за последните 6 месеца

Обещах една статия за крайните срокове в Германия. Тази тема се оказа много обширна. Ще я разделя на няколко статии. Междувременно ви информирам за важна промяна, която засяга кандидатстването за детски надбавки.
Досега можехте да кандидатствате за детски надбавки за миналите 4 години. Това се променя със закона „SteuerUmgehungsBekämpfungsgesetz“ от 23.06.2017 г. Този закон има за цел да помогне в борбата срещу укриването на данъци. Поради нарастващия брой от заявления за детски надбавки през последните няколко години законодателят също е решил да ограничи предоставянето на детски надбавки със задна дата за всички заявления от 01.01.2018 г. От 01.01.2018 г. нататък ще се плащат детски надбавки със задна дата само за последните 6 месеца от подаването на молбата.
Препоръчва се незабавно да подадете молба за детски надбавки и в сложни случаи да се консултирате с адвокат. Всички липсващи документи могат да бъдат изпратени по-късно.
за контакт: http://www.advokat-wetzler.de
Аватар
Cvetan Wetzler
Нов потребител
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 8 Май 2017, 14:04:29
Местоположение: Штутгарт
Благодарил: 1 път
Благодарено: 3 пъти


Назад към Германия

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

  • Advertisement